Objavljen Javni poziv za dodjelu stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj

Objavljen Javni poziv za dodjelu stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj

S ciljem učenja hrvatskog jezika, upoznavanja hrvatske kulture i očuvanja nacionalnog identiteta, promicanja zajedništva i suradnje kao i povratka iseljenih Hrvata i njihovih potomaka, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje Javni poziv za dodjelu stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2019./20.

Na Javni poziv mogu se prijaviti pripadnici hrvatskoga naroda, njihovi supružnici kao i prijatelji hrvatskoga naroda i Republike Hrvatske koji njeguju hrvatski identitet i promiču hrvatsko kulturno zajedništvo, s navršenih 18 godina života, završenom najmanje srednjom školom te s prebivalištem izvan Republike Hrvatske ili pak s prebivalištem/boravištem u Republici Hrvatskoj ne duljim od tri godine zaključno s danom objave ovog Javnog poziva.

Prijava na Javni poziv se podnosi isključivo u elektroničkom obliku putem e-prijavnog obrasca dostupnog na ovom linku.

Rok za slanje prijava je 1. srpnja 2019. Sve ostale pojedinosti navedene su u Javnom pozivu i priloženim uputama.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama kandidati mogu poslati upit na adresu elektroničke pošte: [email protected] najkasnije do isteka gore navedenog roka ili u istom razdoblju nazvati na broj: +385 (0)1/6444-683, radnim danom u vremenu od 10.00 do 15.00 sati.

Program učenja hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj

Sukladno Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12) i Pravilniku o dodjeli stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika (NN 10/18), svake godine objavljuje se Javni poziv za dodjelu stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj.

Program učenja hrvatskoga jezika ima osobitu važnost u smislu njegovanja i promicanja hrvatskoga jezika i kulture kao i promicanja suradnje i povezanosti između Republike Hrvatske s iseljenim Hrvatima i njihovim potomcima. Ovim se programom ujedno potiče povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku, te se stvaraju preduvjeti za njihovo lakše uključivanje u gospodarski i društveni život Republike Hrvatske. Unatoč činjenici da se većina polaznika po završetku tečaja vraća u zemlje iz kojih dolaze, stečeno znanje kroz program učenja hrvatskoga jezika je vrijedno i korisno ne samo za njih osobno, nego i za brojne iseljeničke zajednice u čiji se rad uključuju mnogi od bivših polaznika.

Pravo na stipendiju za učenje hrvatskoga jezika ostvaruje se putem javnog poziva, na koji se prijavljuju pripadnici hrvatskog naroda ili njihovi potomci, supružnici kao i prijatelji hrvatskoga naroda i Republike Hrvatske, koji njeguju hrvatski identitet i promiču hrvatsko kulturno zajedništvo. Stipendija uključuje trošak učenja hrvatskoga jezika, a sukladno raspoloživim financijskim sredstvima može uključivati i subvencioniranu prehranu do dva obroka dnevno i naknadu za smještaj u studentskom domu ili privatno.

Tečaj hrvatskoga jezika organiziran je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Splitu i Rijeci, a provode ga Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik Croaticum (Zagreb), Centar za hrvatske studije u svijetu (Split) i Riječka kroatistička škola (Rijeka).

Svi oblici nastave na sveučilišnim tečajevima hrvatskoga jezika obuhvaćaju izvannastavne aktivnosti koje se stalno organiziraju i u koje se studenti aktivno uključuju kako bi jezik i kulturu učili na praktičan način. Za studente se, u svakom semestru, organiziraju putovanja u pojedine nacionalne parkove i hrvatske gradove tijekom kojih se upoznaje hrvatska kulturna povijest i baština.

Polaznicima viših stupnjeva priređuju se odlasci na kazališne i filmske predstave, a polaznicima početnih stupnjeva nude se projekcije s prijevodom na engleskom jeziku. U svakom se semestru organiziraju i gostovanja različitih hrvatskih kulturnih djelatnika.

Foto: Pixabay

Komentari

comments