Ashton i Füle: Ohrabreni smo Bevandinim inauguracijskim govorom

Visoke predstavnice EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Catherine Ashton i europski povjerenik za proširenje Štefan Füle uputili su pismo predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Vjekoslavu Bevandu u kojem je ponovljeno da je posvećenost EUropske unije Bosni i Hercegovini neupitna.

Ističu također da BiH ima realnu perspektivu pridruživanja Europskoj uniji te da će, iako odgovornost za napredovanje leži na BiH, EU nastaviti pomagati BiH na njenom putu evropskih integracija, između ostalog i intenzivnijom nazočnošću na terenu.

Catherine Ashton i Štefan Füle u pismu su pozdravili Bevandinu opredijeljenost za europske integracije te istaknuli da su u tom pogledu ohrabreni njegovim obraćanjem Parlamentarnoj skupštini BiH u siječnju ove godine.

“Prioriteti koje ste iznijeli u vašem inauguracijskom govoru također su i prioriteti EU-a. Nakon stupanja na snagu, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju dodatno će osnažiti odnose između BiH i EU-a”, navedeno je u pismu.

Potpisnici pisma su pozdravili usvajanje Zakona o sustavu državne pomoći u BiH, kao i Zakon o popisu stanovništva i kućanstava. “Sada želimo ohrabriti vas i Vijeće ministara u usaglašavanju Ustava BiH s Europskom konvencijom o ljudskim pravima sukladno odluci u predmetu ‘Sejdić–Finci'”, stoji dalje u pismu je.

Istaknuto je da je potrebno uložiti kredibilne napore i ispuniti obveze koje za BiH proizilaze iz Prijelaznog sporazuma/Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Dogovor o Globalnom fiskalnom okviru za razdoblje 2012.-2014., podsjetili su Ashton i Füle, također spada u osnovne preduvjete koje BiH mora ispuniti da bi počela ostvarivati prednosti makrofinancijske pomoći EU od 100 milijuna eura.