Benedikt XVI. imenovao biskupa Vukšića članom Papinskoga vijeća za međureligijski dijalog

Papa Benedikt XVI. imenovao je mons. dr. Tomu Vukšića, vojnoga biskupa u BiH i profesora ekumenske teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, članom Papinskoga vijeća za međureligijski dijalog na pet godina.

O tome je državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, dopisom od 10. rujna 2012., obavijestio kardinala Jean-Louisa Taurana, predsjednika Papinskoga vijeća za međureligijski dijalog, a ovaj biskupa Vukšića dopisom od 1. listopada. Članovi ovoga Vijeća su kardinali i biskupi, kojih ima više od 30, a dolaze s raznih strana svijeta.

Papa Pavao VI. je na Duhove 1964. osnovao Tajništvo za nekršćane koje je 1988. preraslo u Papinsko vijeće za međureligijski dijalog. Radi se o središnjoj ustanovi Katoličke Crkve, sa sjedištem u Rimu, čija je svrha, u skladu s naukom Drugoga vatikanskog sabora, i posebice s Deklaracijom “Nostra aetate”, promicati poštovanje, uzajamno razumijevanje i suradnju između katolika i drugih religijskih tradicija, ohrabrivati proučavanje religija i promicati odgoj osoba koje se posvećuju dijalogu.

Dijalog, kojega promiče ovo Vijeće, postavljen je prema sustavu dvostruke komunikacije. On uključuje govor i slušanje, davanje i primanje, uzajaman razvitak i obogaćenje. Dijalog se zasniva na svjedočenju vlastite vjere, i u isto vrijeme, u otvaranju prema drugima. On ne podrazumijeva napuštanje misije Crkve niti novu metodu radi postizanja obraćenja na kršćanstvo.

To jasno proizlazi iz enciklike “Redemptoris Missio” pape Ivana Pavla II., kao i iz dvaju dokumenata koje je objavilo ovo Vijeće: prvi o stavu Katoličke Crkve prema sljedbenicima drugih religija (1984.) i drugi s naslovom “Dijalog i navještaj” (1991.) koji je na hrvatskom objavljen u Sarajevu 1992. a kojega je preveo upravo biskup Tomo Vukšić. [kta]