Brammerz: Gotovinu i Markača je trebalo jednoglasno osuditi, pravda nije zadovoljena

Serge Brammerz kaže da je hrvatske generale trebalo jednoglasno osuditi, ali ipak prihvaća činjenicu da je Tribunal odlučio drugačije. Smatra da u očima žrtava i njihovih obitelji pravda nije zadovoljena.

Glavni tužitelj Haaškog suda Serge Brammertz u intervjuu za srbijanski dnevnik Večernje novosti rekao je da su dokazi sažeti na 1.300 stranica bili dovoljni da se jednoglasno osude hrvatski generali Ante Gotovina i Mladen Markač.

Ipak, rekao je, mora se prihvatiti činjenica da su trojica od pet sudaca to vidjela drugačije.

“Razumijem emotivne reakcije u Srbiji, pogotovo jer su tijekom događaja na koje se odnosi presuda zločini nesumnjivo počinjeni. Tijekom cijeloga žalbenog postupka u predmetu Gotovina objašnjavali smo Žalbenom vijeću zašto smatramo da ima dovoljno dokaza da bi se potvrdila jednoglasna prvostupanjska presuda Sudskog vijeća. Činjenica da je žalbenu presudu donio minimalan broj sudaca koji je potreban za većinu, kao i da je ona bila propraćena snažnim izdvojenim mišljenjima, vjerojatno je doprinijela negativnoj percepciji kod mnogih u Srbiji”, rekao je Brammertz.

“Ne bih rekao da je međunarodna pravda pokazala slabosti. Većina sudaca donijela je presudu u kojoj su pokušali primijeniti pravila i postupke koji uređuju žalbene postupke na Međunarodnom sudu. Međutim, reakcija javnosti je pokazala da postoji jaz između postupka odlučivanja i presude s jedne strane, i načina na koji ih shvaćaju zajednica i žrtve te vanjski faktori s druge strane”, dodao je glavni tužitelj.

Tužitelj Brammertz kaže da je “realnost takva da su zločini uistinu počinjeni i u očima žrtava i njihovih obitelji pravda nije zadovoljena”. Ističe i da su oštar ton i sadržaj dvaju izdvojenih mišljenja neobični.

O eventualnom ponovnom pokretanju postupka protiv oslobođenih hrvatskih generala kaže da rok za to traje godinu dana od izricanja pravomoćne presude, ali zahtjev će biti odobren samo ako se podnesu dokazi o nekim novim činjenicama s kojima stranke tijekom suđenja nisu bile upoznate, a koje mogu bitno utjecati na presudu. Za samu Srbiju kaže da, s obzirom da nije bila stranka u postupku, nema nikakvih pravnih mogućnosti po pitanju presude.

Osvrnuo se i na zahlađenje odnosa službenog Beograda s Haaškim sudom, koji su svedeni na “tehničku” razinu. “Kao što sam naveo u našem izvjeršću Vijeću sigurnosti, ta suradnja će ostati važna u kontekstu naših posljednjih suđenja. Na osnovu mojih nedavnih razgovora sa srpskim dužnosnicima, vjerujem da će se ta suradnja nastaviti.”