Centralizacija kulture: Ministarstvo će moći imenovati intendante, ravnatelje…

andrea-zlatar-330Ministarstvo kulture moći će imenovati vršitelje dužnosti intendanta, odnosno ravnatelja nacionalnih kazališta, ako se o tim imenovanjima ne uspiju dogovoriti suosnivači kazališnih kuća, predlaže Vlada izmjenama Zakona o kazalištima koje je danas poslala u hitnu saborsku proceduru.
Predloženim izmjenama želimo riješiti postojeću zakonsku nedorečenost koja se pojavljuje u radu u slučaju kada intendanta nacionalnog kazališta ili ravnatelja javnog kazališta i javne kazališne družine trebaju sporazumno imenovati dva ili više osnivača, posebno kada je riječ o osnivačima koji imaju jednake osnivačke udjele od 50 posto, a sporazum se ne može postići, objasnila je ministrica kulture Andrea Zlatar Violić.
Stoga se izmjenama predlaže da u takvom slučaju vršitelja dužnosti intendanta, odnosno ravnatelja za nacionalna kazališta, imenuje Ministarstvo kulture, a za javna kazališta i družine mjerodavni uredi državne uprave u županijama, odnosno mjerodavni zagrebački gradski ured. Prema novom prijedlogu, ministar tj. ministrica kulture moći će također razriješiti intendante nacionalnih kazališta kojima je istekao mandat, te bez javnog natječaja imenovati vršitelja dužnosti, ako ga do dana isteka mandata ne razriješe osnivači kazališta i ne imenuju novog intendanta ili vršitelja dužnosti.
Ravnatelja javnog kazališta kojemu je osnivač ili suosnivač država imenovat će i razrješavati ministar kulture, uz prethodno pribavljeno mišljenje suosnivača.
Ako suosnivač ne dostavi prijedlog u ruku od osam dana, ministar će imenovati i razriješiti ravnatelja bez tog mišljenja.

Dokument: Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o kazalištima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona