DOKUMENTI: Evo zašto je Goran Radman dao otkaz Karolini Vidović Krišto!

kristo-vidovic

Glavni ravnatelj HRT-a Goran Radman donio je odluku o izvanradnom otkazu ugovora o radu novinarki Karolini Vidović Krišto zbog osobito teške povrede radne obveze, što su oštro osudili sindikati na javnoj radioteleviziji te Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava (HHO) koji je izvanredni otkaz zbog vrijeđanja ravnatelja nazvao napadom na slobodu govora i medija.

Odluku o izvanrednom otkazu zbog osobito teške povrede radne obveze Vidović Krišto donesena je 5. siječnja, a radni bi joj odnos, bez obveze poštivanja potpisanog otkaznog roka, trebao prestati dostavom otkaza. Radmanova odluka uslijedila je nakon što je Vidović Krišto 22. prosinca e-poštom na 82 adrese novinara i kreativnog osoblja HRT-a uputila poruku čiji je u naslov glasio ‘u Novoj godini Etički kodeks, Opća pravila i Glavni ravnatelj koji poštuje ljudska prava i demokraciju’.

U toj poruci Karolina Vidović Krišto piše:

“Kako smo još u rujnu interno putem HRT-ove mailing-mreže raspravljali o ovoj temi, valja nam sagledati cijeli razvoj situacije, i pokušati definirati što je zapravo pravi problem.

Naime, u cirkularnu internu raspravu otpočetka je, baš kao i sada, bio uključen i Glavni ravnatelj. U nijednom se trenutku nije oglasio, a tadašnji urednik IMS-a jasno je dao do znanja da, prema njemu, navedeni članci HRT-ovih akata nisu sporni. Istaknuo je, među ostalim, i jednu skandaloznu stvar: da bi zaposlenici HRT-a koji su homoseksualci kršili ove pravilnike ukoliko bi javno isticali svoje seksualno opredjeljenje! Ni tada se Glavni ravnatelj nije oglasio, a tadašnji je urednik IMS-a (iz Upravi znanih razloga) otišao s te pozicije.

Međutim, akti koji takvo proizvoljno kršenje ljudskih prava omogućuju, ostali su na snazi!

Iako se mnogo kolega uključilo u internu cirkularnu raspravu u rujnu, daleko više njih prilazilo mi je na hodnicima HRT-a dajući mi do znanja da su zgroženi nad činjeničnim kršenjem demokratskih uzusa Etičkim kodeksom i Općim pravilima HRT-a, ali da se ne usude ništa napisati jer se boje sankcija. Neki od kolega čak su i otvoreno pitali tadašnjeg urednika IMS-a hoće li dobiti otkaz ukoliko se uključe u internu cirkularnu raspravu!?!

Krajnje je zabrinjavajuće da je Glavni ravnatelj HRT-a donio ove i ovakve akte HRT-a, te da ih i nakon dokazanih primjera kršenja temeljnih ljudskih prava u praksi i sada brani.

S obzirom na to da je Glavni ravnatelj HRT-a svoja iskustva i poimanje države, ali i nacionalnih medija stjecao u režimu koji je kao totalitaran osuđen, kako od Sabora RH, tako i od Europske unije, koje je RH članica, zapravo mu se to ne može staviti na teret. Štoviše, razumljivo je da zapravo nije u stanju razumjeti demokraciju, demokratske uzuse, slobodu čovjeka i ljudska prava, jer bivša, totalitarna SFRJ, u kojoj je on bio na čelu tadašnje RTV Zagreb, među ostalim, nije bila potpisnica UN-ove deklaracije ljudskih prava. Smatram da to treba razumjeti i nikako ne osuđivati, jer se u totalitarnom režimu naprosto i ne mogu naučiti, ni poimati ljudske slobode i prava.

Međutim, na nama je da u skladu sa sadašnjim demokratskim uzusima, ljudskim pravima koji su imperativ i svim sporazumima i poveljama s EU pomognemo Glavnom ravnatelju da se oslobodi ove, ali i svih ostalih javnih funkcija koje on – iz razumljivih i upravo obrazloženih razloga – nije u stanju obnašati.

G. Goran Radman bio je visoko pozicioniran u Microsoft-u, i mislim da bi, u skladu sa svojim menadžerskim sposobnostima, mogao i trebao obnašati te i takve funkcije u kojima mu njegov nedostatak razumijevanja slobode, demokracije i ljudskih prava, neće biti prepreka.

Međutim bi ga bilo kakve javne pozicije (Glavni ravnatelj javnog medija u demokratskoj državi, Diplomatski predstavnik demokratske države, itd.), s obzirom na opravdanu nemogućnost razumijevanja demokratskih načela, valjalo osloboditi.“

Kako stoji u odluci o otkazu, iako je osnovna svrha ove poruke trebala biti prijedlog izmjena i dopuna Etičkog kodeksa za novinare i kreativno osoblje HRT te prijedlog izmjena Općih pravila o radu i ponašanju, ista je iskorištena za uvredljive komentare na račun glavnog ravnatelja.

“U priloženoj poruci se Gorana Radmana prikazuje kao osobu koja nije u stanju razumjeti demokraciju, demokratske uzuse, slobodu čovjeka i ljudska prava te bi se glavnom ravnatelju trebalo pomoći da se oslobodi svih javnih funkcija koje nije u stanju obnašati”, piše u odluci o otkazu. Navodi se i da novinarka glavnog ravnatelja omalovažava i vrijeđa kao osobu koja je svoja iskustva i poimanje države, ali i nacionalnih medija stjecao u režimu koji je kao totalitaran osuđen pa je razumljivo da nije u stanju razumjeti demokraciju, slobodu čovjeka i ljudska prava. Uz ime glavnog ravnatelja veže se bivša totalitarna SFRJ i njegovo rukovođenje tadašnjom RTV Zagreb.

“Na navedeni je način radnica omalovažavala i vrijeđala glavnog ravnatelja HRT-a pa to predstavlja osobito tešku povredu radne obaveze uz važnu činjenicu i kada uz uvažavanje svih okolnosti i interesa ugovornih stranaka nastavak njenog radnog odnosa kod poslodavca nije moguć”, stoji u odluci.

Prije izvanrednog otkazivanja ugovora o radu Vidović Krišto se u pisanom očitovanju Radmanu ispričala ukoliko ga je osobno povrijedila, ističući da nije zaslužila sankcije, a kamoli najtežu mjeru, izvanredni otkaz.

Na otkaz novinarki Vidović Krišto dosad su reagirali Sindikat slike i tona HRT-a i Koordinacija sindikata HRT-a u funkciji Radničkog vijeća. U Koordinaciji sindikata smatraju da kvalifikacije iz internog dopisa koje je poslala Karolina Vidović Krišto “nipošto ne mogu biti teška povreda radne obaveze”, a u Sindikatu slike i tona HRT-a da je “nezamislivo da se u demokratskom društvu i dalje zabranjuje sloboda mišljenja i izražavanja misli”. Taj je sindikat upozorio i da je Vidović Krišto bila nezadovoljna internim aktima HRT-a jer joj je na temelju njih ranije zabranjeno gostovanje u emisiji Hrvatskog katoličkog radija “Zašto vjerujem”, iako je tvrdila da tamo neće govoriti u ime HRT-a, nego u svoje osobno.

Evo cjelovitog teksta očitovanje Sindikata slike i tona HRT-a (SOMK):

“Kolegica Vidović Krišto od 1996. g. je profesionalni djelatnik HRT-a, koji je uvijek radio na korist HRT-a i štitio interese HRT-a, majka je četvero djece (i dojilja), te jedina novinarka HRT-a koja je primila međunarodnu nagradu za istraživačko novinarstvo „Global Leadership Award” (London, 2013. g.), na kojoj joj je g. Radman osobno čestitao.

Članica je našeg sindikata, te smo od otpočetka upućeni u cijeli razvoj događanja koji je 24. prosinca 2014. kulminirao neosnovanom namjerom za izvanrednim otkazivanjem ugovora o radu. Najprije želimo kratko navesti kronologiju događanja.

Kolegica Vidović Krišto pozvana je u emisiju Hrvatskog katoličkog radija „Zašto vjerujem”, te se prethodno obratila svom nadređenom, Tomislavu Špoljaru, za odobrenje. Isti joj je uskratio dozvolu uz argument da Etički kodeks i Opća pravila HRT-a (dalje: interni akti HRT-a) ne dozvoljavaju djelatnicima HRT-a javno isticanje Vjerske i bilo koje druge pripadnosti. U prepisci, u koju je od samog početka uključila i Glavnog ravnatelja, naglasila je kako neće govoriti u ime HRT-a, nego u svoje osobno, te kako neće govoriti ni protiv svojih kolega, te da će – kao i do sada – štititi ugled HRT-a. Kolega Špoljar je i dalje ustrajao u zabrani ističući kako interni akti HRT-a jasno preciziraju da se zaposlenici HRT-a 24 sata na dan smatraju zaposlenicima HRT-a, te da ne smiju isticati bilo koju, pa ni Vjersku pripadnost. Vidjevši da ni kolega Špoljar, ni Glavni ravnatelj ne vide ništa sporno u internim aktima HRT-a, koji evidentno krše temeljna Ljudska prava i slobode svojih zaposlenika, kolegica Vidović Krišto u rujnu je pokrenula internu raspravu, u koju je uključila 90-ak kolega – uključujući i Glavnog ravnatelja. Postavila je pitanje krši li HRT Ustav RH, navela je i svoj primjer, te je od mnogobrojnih kolega primila cirkularni odgovor u kojem su svi nedvosmisleno osudili ove i ovakve akte, te proizvoljna postupanja nadređenih koja ista omogućuju. Glavni se ravnatelj nije oglasio.

S obzirom na to da je riječ o kršenju temeljnih Ljudskih prava i sloboda, Sindikat slike i tona HRT-a uputio je dopis Glavnom ravnatelju u kojem smo postavili pitanja na koja u cirkularnoj raspravi nije odgovorio, te zatražili izmjenu spornih akata.Nakon gotovo mjesec dana konačno se oglasio Glavni ravnatelj. Nažalost, u svome dopisu on je i dalje branio svoj stav i interne akte koje je donio, a koji dokazano i na papiru i u praksi zaposlenicima HRT-a uskraćuju demokratska prava i slobodu za koje bi HRT trebala prva biti temeljem, te u zadnjoj rečenici naveo da možemo predložiti izmjene i dopune kako bi se „otklonila bilo kakva sumnja u pogledu cilja i svrhe navedenih akata”.

Kolegica Vidović Krišto ponovno je interno pozvala kolege da sudjeluju u izmjenama i dopunama internih akata, te je analizirala tijek događanja. Iznijela je činjenice, a ukoliko se g. Radman osobno uvrijedio na zaključak koji je predložila kolegica Vidović Krišto, to svakako nije i ne može biti razlogom za njezino sankcioniranje, a kamoli za uručivanje izvanrednog otkaza.

Kolegica nije uvrijedila niti je nanijela štetu ugledu HRT-a. Interno je komunicirala i sukladno Ustavu RH, čl. 38, koji jamči slobodu govora i mišljenja, iznijela svoje mišljenje. Za uvredu, koju je u namjeri za otkazivanjem radnog odnosa g. Radman iznio kao razlog, kolegica Vidović Krišto već se ispričala. Ako g. Radmanu isprika nije dovoljna i ako se i dalje osjeća uvrijeđenim, postoji mogućnost i privatne tužbe. Pozivamo Glavnog ravnatelja da razmotri i obustavi postupak izvanrednog otkaza jer se isti temelji na njegovoj osobnoj povrijeđenosti, a posljedice koje mogu proisteći iz neosnovanog otkazivanja radnog odnosa neće zasigurno snositi g. Radman osobno, nego sama institucija HRT-a.

Nezamislivo je da se u demokratskom društvu i dalje zabranjuje sloboda mišljenja i izražavanja misli, nacionalna pripadnost te sloboda savjesti i vjerospovijedi i slobodno javno očitovanje Vjere ili drugog uvjerenja (Članak 38. – 40. Ustava RH).”

Otkaz HRT-ovoj novinarki oštro je priopćenju osudio i predsjednik HHO-a Ivan Zvonimir Čičak. “U trenutku kada se cijeli svijet zgraža nad pokušajem da se mecima i ubojstvom francuskih novinara zaustavi sloboda govora, HHO stavlja na uvid javnosti dokumete iz kojih je vidljivo da se u Hrvatskoj sloboda medija pokušava zaustaviti i na drugi način. Puno sofisticiranije, ‘izvanrednim otkazima'”‘, piše u priopćenju HHO-a.

Na HRT-u još nema službene reakcije o otkazu novinarki Vidović Krišto, no neslužbeno je potvrđena odluka o uručenom izvanrednom otkazu.

Vidović Krišto široj je javnosti postala poznata početkom 2013. nakon što je kao urednica ukinute emisije za dijasporu “Slika Hrvatske” suspendirana zbog emisije pod naslovom “Pedofilija kao temelj spolnog odgoja?”. Čelnici HRT-a tada su tvrdili da je sporna emisija obrađena ispod profesionalnog standarda, jednostrano, aktivistički, a ne novinarski , dok su ukidanje emisije osudili HDZ, crkva i dio javnosti.