DRŽAVNA REVIZIJA UTVRDILA: Privatizacija Croatia osiguranja bila je nezakonita

croatia-osiguranje
Državna revizija RH objavila je svoje izvješće Saboru, prema kojem je prodaja Croatia osiguranja bila nezakonita.

U nalazu Državne revizije za proračun RH u 2014. godini među ostalim stoji kako se prodaja Croatia osiguranja nije smjela dogoditi, odnosno protivna je zakonu, te da je sklopljen nepovoljan posao za Hrvatsku, objavio je portal Dnevnik.hr.

U nalazu se među ostalim navodi kako odluku o privatizaciji Vlada nije smjela donijeti sama nego joj je za to trebalo i mišljenje Hrvatskog sabora.

“Državni ured za reviziju je mišljenja da je u svrhu postizanja cilja prodaje dionica koji se odnosi na uplatu sredstava u državni proračun, trebalo odrediti točan broj dionica koje se prodaju na način koji je najpovoljniji za Republiku Hrvatsku, odnosno na koji bi najviši iznos sredstava od privatizacije bio uplaćen u državni proračun.

S obzirom da Društvo nije bilo u gubicima, nego je imalo značajne iznose zadržane dobiti i pričuva, ako je dokapitalizacija bila potrebna, trebalo je odrediti najniži potreban iznos dokapitalizacije”, stoji u nalazu.

Cijeli nalaz nalazi se na ovom linku.