Europski sud: Raspela u učionicama ne predstavljaju kršenje ljudskih prava

Veliko vijeće Europskog suda za ljudska prava u Strasburgu izreklo je konačnu presudu o slučaju Lautsi dajući pravo talijanskoj vladi: “Izlaganje raspela u učionicama ne predstavlja kršenje ljudskih prava”, javljaju talijanski mediji.

Presuda je donijeta sa 15 glasova za i 2 protiv. Suci su prihvatili tezu na osnovu koje ne postoje elementi koji dokazuju možebitni utjecaj prisutnosti raspela u razredu na učenike. Presuda je konačna, bez mogućnosti žalbe.

Nakon što su razmotrili žalbu talijanske građanke finskog porijekla protiv prisutnosti raspela u razredima u javnim školama Italije, smatrajući da se prisutnost križa protivi slobodi odgoja i vjere, Malo vijeće Europskog suda za ljudska prava, organ Vijeća Europe koji je zadužen za primjenu Konvencije o zaštiti ljudskih prava donesene 1950. godine, presudom od 3. studenog 2009. je zaključio da se radi o kršenju članka 2 Protokola 1 (pravo na odgoj), a sukladno sa članom 9 iste Konvencije (sloboda misli, savjesti i vjere).

Slučaj je, nakon te presude, došao u ruke Velikog vijeća istog suda zbog žalbe talijanske vlade od 28. siječnja 2010. na presudu. Prošle godine, 30. lipnja, Veliko vijeće (17 sudaca) saslušalo je stranke u postupku i primilo predstavke “trećih strana” (desetina vlada, skupina europskih parlamentaraca, udruga i nevladinih organizacija). [kta/m.u.]