Glomazni otpad samo u reciklažna dvorišta, donosimo raspored za ožujak

Glomazni otpad odsada se može odložiti isključivo u reciklažnim dvorištima, a ne više na kućnome pragu. Tako propisuje novi Zakon o gospodarenju otpadom.

glomazni-otpad
To znači da Zagrepčani više ne mogu odlagati glomazni otpad po nogostupima, kolnicima i parkirališnim mjestima, objavio je Radio Sljeme.

Zato će “Čistoća” odsada takav otpad prikupljati u spremnike mobilnih reciklažnih dvorišta koji će kružiti zagrebačkim kvartova.

Donosimo raspored odvoza za ožujak:

RED.br MJESNI ODBOR DATUM 2014. GODINA LOKACIJE SPREMNIKA
1. SAVSKI KUTI 3.3. STUPNIČKA BR. 12 – 16
2. VESLAČKO NASELJE 3.3. VESLAČKA BR. 17
3. CVJETNO NASELJE 3.3. PRISAVLJE BR. 12,
UL.V. ANTOLIĆA  BR. 2
4. CVJETNICA 4.3. ZELENI TRG BR. 3B
5. VRBIK( POLJANE) 4.3. VRBIK X. – KNINSKI TRG BR. 5
6. MIRAMARE 4.3. LIČKA NASUPROT BR. 19 – MIRAMARSKA
7. MARTINOVKA 5.3. TRNJANSKA CESTA NASUPROT BR. 5,
KORANSKA BR. 1C
8. KANAL 5.3. RADNIČKA BR. 22 – BUNIĆEVA
9. MARIN DRŽIĆ 5.3. UL. GRADA VUKOVARA BR. 235 – STROJARSKA,
KRUGE BR. 15 – CRNI PUT
10. TRNJANSKA SAVICA 6.3. VLADIMIRA RUŽDJAKA BR. 22 – NOVSKA,
LASTOVSKA BR. 23
11. TRNJE 6.3. TRG KARDINALA FRANJE ŠEPERA BR. 7 – 8
12. STARO TRNJE 6.3. TRNJANSKI NASIP NASUPROT BR.113
13. SIGEČICA 7.3. RAPSKA NASUPROT BR. 37 – 39
14. FOLNEGOVIĆEVO NASELJE 7.3. MILETIĆEVA – PARKIRALIŠTE,                                                    J
OZE LAURENČIĆA KOD ATOMSKOG SKLONIŠTA
15. OTON ŽUPANČIĆ 7.3. ŽUPANČIĆEVA – ZAPADNO OD OBJEKTA ZRINJEVCA
16. SAVICA ŠANCI 8.3. VELIKOGORIČKA – OKRETIŠTE AUTOBUSA,
ULICA GRADA CHICAGA IZA BR. 28
17. FERENŠČICA 8.3. VII. FERENŠČICA KOD ODAŠILJAČA,
PARKIRALIŠTE ANDRILOVEČKA – JEŽEVSKA
18. VOLOVČICA 10.3. ZAPOLJSKA KOD TRAFOSTANICE,
IVANIĆGRADSKA BR. 59B
19. BRUNO BUŠIĆ 10.3. VIDRIĆEVA IZA AMBULANTE
20. DONJE SVETICE 11.3. PLANINSKA – LIVADARSKI PUT,
DONJE SVETICE BR. 79C
21. PEŠČENICA 11.3. II. STARA PEŠČENICA KOD NEBODERA,
SVETICE – BISTRIČKA PARKIRALIŠTE
22. BORONGAJ LUGOVI 12.3. VUKOMEREC – TINJANSKA,
KANFANARSKA – VIŽINADSKA
23. VUKOMEREC 12.3. POREČKA – MEDULINSKA
24. KOZARI BOK 13.3. II. RADNIČKI PUT – PARKIRALIŠTE NASUPROT CRKVE,
G. LEDERERA NASUPROT VRTIĆA
25. KOZARI PUTEVI 13.3. KANALSKI PUT – II. RADNIČKI PUT,
IV. KOZARI PUT KOD RASPELA
26. PETRUŠEVEC 14.3. I. PETRUŠEVAC BR. 78A,
RADNIČKA CESTA KOD BR. 302A,
NOVI PETRUŠEVAC – II. ODVOJAK BR. 24
27. ŽITNJAK 14.3. ŽITNJAK BR. 61 – KOD MJESNOG ODBORA,
III. STRUGE OKRETIŠTE AUTOBUSA
28. IVANJA REKA 15.3. IVANJOREČKA CESTA NASUPROT DVD,
MAROFSKA KOD MJESNOG ODBORA
29. RESNIK 15.3. I. RESNIK – V. RESNIK KOD GROBLJA,
I. RESNIK UZ OKRETIŠTE AUTOBUSA
30. SESVETSKA SOPNICA 17.3. SOPNIČKA BR. 66,
KELEKOVA NASUPROT BR. 2
31. NOVI JELKOVEC 17.3. IVANA BRKANOVIĆA BR. 1,
BORISA ULRICHA-DRAGANA PLAMENCA
32. JELKOVEC 18.3. RIMSKI PUT NASUPROT BR. 3,
NOVA CESTA BR. 1
33. SESVETSKA SELNICA 18.3. SELNIČKA BR. 69,
SELNIČKA BB – KOD PRUŽNOG PRIJELAZA
34. SESVETSKA SELA 19.3. GLAVNA BR. 74 ,
SINJSKA BR. 4
35. KRALJEVEČKI NOVAKI 19.3. UL. LESKOVEC BR. 6,
SELSKA CESTA BR. 66 – 68
36. KOBILJAK 20.3. KOBILJAČKA BR. 75,
PETRA ZORANIĆA – D. D. KRAMBERGERA
37. DUMOVEC 20.3. VINKA SEDINIĆA BR. 30A,
BILOGORSKA – KOD NADVOŽNJAKA
38. SESVETSKI KRALJEVEC 21.3. PERE PIRKERA BR. 34 – 36,
BEDEMA LJUBAVI BR. 9 – 11,
IVE POLITEA – BRAĆE RADIĆ,
DRAGUTINA DOMJANIĆA BR. 28
39. DRENČEC 22.3. KUSOVA BR. 1
40. GLAVNIČICA 22.3. GLAVNIČICA BR. 6
41. CERJE – SESVETE 22.3. PODOLNICA BR. 1
42. ŠAŠINOVEC – ŠIJA VRH 24.3. IVANA GRANĐE BR. 45,
IVANA GRANĐE BR. 75
43. BUDENEC 24.3. BUDENEČKA BR. 7,
SLAVKA STANČIRA BR. 2E
44. SOBLINEC 25.3. SOBLINEČKA BR. 49,
SOBLINEČKA BR. 11 – 15
45. POPOVEC 25.3. VARAŽDINSKA BR. 75
46. ŽERJAVINEC 26.3. UL. LJUDEVITA GAJA BR. 23
47. LUŽAN 26.3. AUGUSTA ŠENOE BR. 46
48. BELOVAR 27.3. VARAŽDINSKA BR. 34
49. ADAMOVEC 27.3. UL.KNEZA ADAMA BR. 17
50. GLAVNICA DONJA 28.3. GLAVNIČKA UL. BR. 11
51. GLAVNICA GORNJA 28.3. GAJEVA BR. 60
52. MORAVČE 29.3. PRIGORSKA BR. 80
53. JESENOVEC 29.3. JESENOVEČKA BR. 44
54. NOVA VES 31.3. NOVA VES BR. 40,
MEDVEDGRADSKA BR. 15 – 17