Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti predstavila svoju nakladničku djelatnosti

Foto: HAZU

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti predstavila je svoju nakladničku djelatnosti u 2020., 2021. i 2022. godini na konferenciji za novinare u četvrtak, u Knjižnici HAZU.

Kako je u uvodnom govoru rekao predsjednik HAZU akademik Velimir Neidhardt, Akademija nije u posljednje tri godine bila u mogućnosti predstaviti svoju nakladničku djelatnost zbog posljedica potresa iz 2020. koji su oštetili njezine zgrade te pandemije koronavirusa, no usprkos tim nedaćama nastavila je svoj rad pa se rezultati vide i u nakladničkoj djelatnosti.

Nju je predstavio glavni tajnik HAZU akademik Dario Vretenar koji je kazao da je od 2020. do 2022. Akademija izdala ukupno 267 publikacija, od toga 66 knjiga, 50 zbornika radova, 95 časopisa, 20 spomenica umrlim akademicima, 18 kataloga, 10 knjiga sažetaka, dvije partiture, jedan crtački dnevnik i jednu izjavu.

U 2020. Hrvatska akademija je izdala ukupno 100 svezaka raznih publikacija, u 2021. 84 sveska, a u 2022. 83 sveska. Od svog osnutka 1861. do kraja 2022. Akademija je ukupno objavila 6810 svezaka raznih publikacija.

Akademik Vretenar je izvijestio da je u tisku peti i posljednji svezak Akademijine edicije Hrvatska i Europa, posvećen 20. stoljeću, u suizdavaštvu sa Školskom knjigom, a najavio je i ediciju Djela Miroslava Krleže, također zajednički projekt HAZU i Školske knjige kojim će se do kraja 2026. objaviti Krležina djela u 28 svezaka i četiri kola. Koordinator projekta sa strane HAZU je akademik Krešimir Nemec.

“Do jeseni će izaći prvo kolo sa sedam knjiga – pet knjiga romana Zastave, knjiga eseja Deset krvavih godina te Balade Petrice Kerempuha. Prvo kolo izaći će tako u godini u kojoj se navršava 130. godišnjica rođenja Miroslava Krleže, koji je do 1947. do 1957. bio i potpredsjednik Akademije, a od 1950. do 1951. nekoliko mjeseci obnašao je i dužnost glavnog tajnika“, rekao je akademik Vrenetar.