I Osman Šego priznao krivicu za zločine u Bugojnu

Osman Šego, optužen za ratne zločine počinjene nad zarobljenim vojnicima HVO-a i hrvatskim civilima na području općine Bugojno sporazumno je priznao krivicu.

Sklapanjem sporazuma, Šego je priznao je da je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, u vrijeme oružanog sukoba između HVO-a i Armije RBiH, od 26. srpnja 1993. pa do kraja srpnja 1993., kršeći pravila međunarodnog humanitarnog prava i Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata od 12. kolovoza 1949., počinio, sudjelovao i pomogao u učinjenju i pripremanju kaznenih djela ubojstva, mučenja i prisiljavanja na prinudni rad.

U skladu sa sporazumom, tužitelj je saglasan da Sud BiH, na osnovu sporazuma, optuženom izrekne kaznu zatvora od pet godina.

Optuženi se obavezao da će istinito i u cijelosti, otkriti sve što mu je poznato u vezi s događajima koji su se desili na području općine Bugojno, kao i o svim drugim pitanjima za koja Tužiteljstvo BiH bude zainteresirano u odnosu na događaje u Bosni i Hercegovini ili drugdje od 1992. do 1995., kao i da će svjedočiti na glavnim pretresima -suđenjima u Sudu BiH ili bilo u kojem drugom sudu za koji Tužiteljstvo BiH odluči da je potrebno.

Optuženi će, nakon što sud prihvati sporazum, a prije određivanja kazne, osobno dati izjavu, kojom će pred žrtvama izraziti pokajanje za svoje sudjelovanje u počinjenom kaznenom djelu. Sklapanjem sporazuma, Šego se odriče prava na suđenje te prava na žalbu na presudu koju mu na osnovu sporazuma izrekne Sud BiH.