Klub Bošnjaka uložio veto na izbor Vlade Republike Srpske

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republika Srpske pokrenuo je pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa u vezi s izborom premijera i nove Vlade RS-a, ističući da se nije poštovalo pravo zastupljenosti konstitutivnih naroda.

Predsjednik Bošnjačkog kluba Mujo Hadžiomerović kazao je da nije ispoštovana ustavna struktrura RS-a, kojom je to pitanje i propisano. “Očekujemo od vladajuće strukture u RS-u da se uvaži naš zahtjev da se konstituiranje Vijeća naroda RS-a obavi u skladu s Ustavom RS-a i poslovnikom tog zakonodavnog tijela, te time otklone potrebe za pravnim zaštitama pred Ustavnim sudom RS-a”, rekao je Hadžiomerović nakon sjednice bošnjačkog kluba.

Odluka da se stavi veto na izbor nove Vlade RS-a je, kako je naglasio, donesena jednoglasno zbog svih primjedbi koje su ranije navodili prilikom izbora novog Vijeća naroda RS-a.

Stav bošnjačkog kluba je da Vijeće naroda RS-a nije konstituirano na pravilnikom predviđen način te da nije ispoštovana odluka o zastupljenosti konstitutivnih naroda, jer trenutno nijednu od šest funkcija na koja se vrše imenovanja u RS-u ne zauzimaju Bošnjaci iako je po Ustavu predviđeno da se ravnopravno dijele između konstitutivnih naroda.

“Sve funkcije koje su Ustavom propisane, dakle njih šest, nijedna nije pripala Bošnjacima, kojih je zaista u BiH, hajde da kažem, najviše. Zaista je diskriminirajuće, da kažem, da upotrijebim i ovu riječ: majoriziraju nas, koji smo najbrojniji narod u BiH”, kazao je Hadžiomerović za Radio Slobodna Europa.

Podsjetimo, 27. prosinca održana je konstituirajuća sjednica Vijeća naroda, premda na njoj nisu sudjelovali bošnjački delegati. Za predsjedavajućeg Vijeća izabran je Momir Marić, većinom glasova je donesena i odluka da šef Kluba Bošnjaka Mujo Hadžiomerović može “konzumirati i funkciju potpredsjedavajućeg Vijeća”.

Hadžiomerović je to odbio, ističući da u Poslovniku Vijeća ne postoji v.d. potpredsjedavajućeg. “ogodilo se grubo kršenje Poslovnika o radu Vijeća naroda”, naglasio je Hadžiomerović.

Nova Vlada RS-a izabrana je u Skupštini RS-a održanoj 29. prosinca, a nakon veta Bošnjaka slijedi predviđena procedura usuglašavanja na Vijeću naroda, zajedničkom povjerenstvu, ili,ako ne bude dogovora, na Ustavnom sudu RS-a.