Kuharica Ruža jedini je zaposlenik hrvatske nacionalnosti u federalnoj Policijskoj akademiji!

policijska-akademija-fmupNastojanja da se u sklopu predstojeće reforme Federaciji BiH provede centralizacija vlasti nameće pitanje brojna pitanja. Večernji list se tako bavi pitanjem kako će se to odraziti na zapošljavanja Hrvata u institucijama.

Ako se u obzir uzme činjenica da je policija jedan od najvažnijih čimbenika za održavanje reda i posebno sigurnosti građana, upravo u ovom segmentu obrazovanja primjetna je potpuna diskriminacija kadrova iz reda hrvatskog naroda, piše Verečnji, ističući da o tome svjedoči struktura zaposlenih na Policijskoj akademiji Federacije BiH, koja bi trebala biti “etalon tolerancije i jednakopravnosti”.

Naime, kako navodi Večernji list, prema dostupnim podatcima u ovoj obrazovnoj instituciji koja ima prefiks “federalna” osim kuharice Ruže već duže vrijeme je zaposlen samo jedan Hrvat.

U organizacijskim jedinicama te ustanove, a riječ je o Odjelu za osnovnu obuku, Odjelu za stručno usavršavanje, Skupini za standardizaciju obuke te Skupini za obuku i rukovanje oružjem, nema zaposlenog niti jednog Hrvata, te stoga ne čudi kako ovu instituciju zovu i SDA akademija.

Slično je stanje i u ostalim federalnim institucijama. Stvari se ne mijenjaju, nacionalna zastupljenost Hrvata je odavno zacementirana. U 55 institucija za koje su dobiveni podatci, skoro 70 posto zaposlenih su Bošnjaci. Takva situacija, međutim, nije u državnim ili županijskim institucijama, što samo upozorava sa čime bi se Hrvati mogli dodatno suočiti preustrojem Federacije BiH, piše Večernji list.