Kuliminacija krize: SDP zatražio izlazak SDA iz Vijeća ministara BiH

Zlatko Lagumdžija, predsjednik SDP-a BiH, podnio je predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Vjekoslavu Bevandi zahtjev za razrješenje dva ministra iz Stranke demokratske akcije u sastavu Vijeća ministara. Slični zahtjevi upućeni su i prema federalnoj i kantonalnim vladama, gdje je na vlasti tzv. crveno-zelena koalicija.

U zahtjevu, kako javlja FTV, između ostalog stoji: “Pozivamo vas da pokrenete postupak za smjenu ministara i zamjenika ministara iz reda SDA (gospodina Sadika Ahmetovića, gospodina Muhameda Ibrahimovića i Fuada Kasimovića). Ovo proizilazi iz činjenice da spomenuti nisu sami podnijeli ostavke kao što je to uobičajena demokratska praksa u ovakvim situacijama.”

Razlog za ovo je taj što je SDA uskratila podršku Zakonu o proračunu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu.

Baz podrške ove stranke, Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas je usvojio Zakon o proračunu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 1.394.928.000 KM, od čega je za financiranje institucija BiH predviđeno 950.000.000 KM, a za otplatu spoljnog duga BiH 444.928.000 KM.