Na skupu u Maljevcu Abdić najavio preuzimanje Agrokomerca

Na danas održanoj izborno-izvještajnoj Skupštini udruženja za zaštitu nezaposlenih dioničara Agrokomerca u krugu Eco-pharma u Maljevcu, uskrsnuće i novu budućnost iznio je Fikret Abdić-Babo.

Kako javlja Liderpress, na skupu se okupio se velik broj bivših radnika i dioničara, kojih je prema broju predanih pozivnica na kraju bilo 5.390.

Uz govor u kojem je akcent bio i na predstojećim općinskim izborima u BiH i agitiranje za Demokratsku narodnu zajednicu, Fikret Abdić iznio je na skupu i tri Aneksa za preuzimanje imovine Agrokomerca, koji je na svom vrhuncu zapošljavao 13.600 radnika, i pokretanje proizvodnje i zapošljavanje bivših radnika i dioničara.

U prvom aneksu Abdić se bavi pitanjem preuzimanja i obnove Agrokomerca od države, koja još uvijek na njega polaže pravo od 90 posto vlasničkog portfelja. Taj prijedlog posebno je prihvaćen, ističe s ponosom Abdić, od strane dijaspore, posebno one prekooceanske u SAD-u, Kanadi i Australiji.

U sklopu internacionalizacije koju je Agrokomerc započeo još 1991. godine osnovan je u 100-postotnom vlasništvu dioničara Agrokomerc Beč, za koji je Abdić uplatio osnivački kapital, kao što je i dokapitalizirao Agrokomerc Hrvatsku.

Pošto Agrokomerc Velika Kladuša, dodaje Babo, ima velika dugovanja prema Agrokomerc Beču kao dobavljaču, ta se činjenica pokušavala sakriti od javnosti u BiH, čime se nastojala, nastavlja Abdić, i prikriti pljačka skladišta Agrokomerca u BiH. U tom Aneksu Abdić reviziju kuće Deloitte &Touch, po čijem nalazu je država 90 posto vlasnik imovine Agrokomerca, naziva međunarodnom prijevarom.