Objavljen trojezični Hrvatski iseljenički zbornik 2001.

hrvatski-iseljenicki-zbornik-2001Hrvatska matica iseljenika tiskala je tradicionalni ljetopis Hrvatski iseljenički zbornik 2001., koji je uredila Vesna Kukavica. Na 352 stranice Hrvatski iseljenički zbornik 2001. sa sažetcima na engleskom i španjolskom jeziku ima devet tematskih cjelina, koje se sastoje od 35 samostalnih autorskih priloga i ima elektronsku inačicu na globalnoj mreži na adresi http://www.matis.hr/zbornik.

Tematske cjeline – Znaci vremena, Baština, Kroatistički obzori, Mostovi, Dijaspora, Duhovnost, Znanost, Nove knjige te Virtualna Hrvatska – prate veze dijaspore i domovine u tradiciji starih rado čitanih hrvatskih kalendara ili almanaha. Sadržaj Hrvatskoga iseljeničkog zbornika ove godine tako povezuje, s više ili manje informacija, 15 država svijeta.

Unutar prve tematske cjeline je “Otvorena poruka Hrvatima u svijetu” predsjednika Upravnog odbora i ravnatelja Hrvatske matice iseljenika, u kojoj novo vodstvo Matice navješćuje depolitizaciju i revitalizaciju ustanove kako bi se ubrzali procesi kulturne integracije hrvatskoga izvandomovinstva s domovinom.

Godišnjak je posvećen 50. obljetnici djelovanja Hrvatske matice iseljenika. Domovinska i iseljena Hrvatska imaju slojevitu komunikaciju, koja se na osobit način može očitati iz polustoljetnog odnosa Hrvatske matice iseljenika i dijaspore.

Hrvatska matica iseljenika, odnosno Matica iseljenika Hrvatske, kako se prije zvala, osnovana je prije ravno pedeset godina. Danas ta ustanova priređuje razne kulturne, prosvjetne, športske, nakladničke i informativne programe namijenjene svekolikom hrvatskom iseljeništvu. Kao duhovno susretište hrvatskog raseljenog bića, ona u svim svojim programima za temeljni cilj ističe očuvanje i razvitak hrvatskog kulturnog identiteta naših ljudi u domicilnim zemljama po uzoru na druge iseljeničke narode.

U svakom pojedinom dijelu programa Hrvatske matice iseljenika s jedne se strane najveća pozornost posvećuje aktualnim zahtjevima hrvatskih udruga ili pak pojedinaca iz različitih zemalja svijeta, a s druge se strane skrbi o prdstavljanju trajnih duhovnih vrijednosti hrvatskoga naroda, kako u matičnoj tako i u domicilnim zemljama.

Čitatelji će na stranicama Hrvatskoga iseljeničkog zbornika 2001. moći uočiti kako Matica, u dinamičnom procesu, povezuje rvatske autohtone manjine u Austriji, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Rumunjskoj, Italiji i SR Jugoslaviji te hrvatsko iseljeništvo i ljude hrvatskoga podrijetla koji se nalazi u najvećem broju ostalih europskih zemalja, Sjevernoj i Južnoj Americi, Australiji, Novom Zelandu i Južnoj Africi. [K. R.]

Vjesnik, 2. veljače 2001.