Od završetka rata u Federaciju se vratilo 130.000 Srba

Prema nepotpunim informacijama kojima raspolaže Srpsko građansko vijeće – Pokret za ravnopravnost (SGV-PR), na područje Federacije BiH od završetka rata iz devedesetih, vratilo se oko 130.000 Srba, izjavio je predsjednik SGV-PR-a Sretko Radišić, ističući da ova nevladina organizacija, koja se između ostaloga bavi i održivim povratkom Srba u prijeratna prebivališta, ne može biti zadovoljna tim brojkama.

Izrazio je bojazan da su i motivi ljudi za povratak nakon 15 godina prilično istrošeni, te da su oni koji su se zaista željeli vratiti to učinili u razdoblju od 1995. do 2005.

Trenutno se pokušava provesti proces povrataka kroz usvojenu Revidiranu strategiju povratka, koja je omeđena vremenski od 2009. do 2013. godine i omogućava povratak 125.000 osoba, a među njima veliki broj onih koji se deklariraju kao Srbi. Strategija ima za cilj završavanje procesa povratka po Aneksu VII Dejtonskog sporazuma.

Radišić je naveo i da se veći broj Bošnjaka vraća u Republiku Srpsku, nego što je to slučaj s povratkom Srba u Federaciju BiH, jer je najvažnija ljudska volja za povratkom. “Ako se netko ne želi vratiti na prijeratno ognjište, bez obzira na to šta država činila i koliko sredstava za te namjene izdvajala te osobe neće se vratiti na prijašnje prebivalište”, dodao je Radišić.

Iznio je i podatak da je 90 posto Srba koji je prije rata živio u BiH danas situirano na području Republike Srpske.

Sastanku je prisustvovao i potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić, koji je novinarima kazao da nova vlast u FBiH ozbiljno misli povećati broj Srba na rukovodećim pozicijama, a za primjer je naveo izbor Srpkinje za predsjedavajuću Kantona Sarajevo.