Odmorko ove godine na 16 lokacija, evo koje sve programe nudi školarcima

odmorkoProgrami sportskih aktivnosti u vrijeme ljetnih školskih praznika pod popularnim nazivom “Odmorko” i ove su godine na raspolaganju zagrebačkim školarcima.

Realiziraju se sa ciljem omogućavanja velikom broju školaraca da na osmišljen, sadržajan i stručno vođen način, kvalitetno i korisno provedu dio slobodnog vremena kada su roditelji na radnim mjestima.

Sadržaji programa osmišljavaju se tako da zadovolje interese što većeg broja školaraca, a odvijaju se prvenstveno na objektima sporta od gradskog značaja pod stručnim i pedagoškim nadzorom 42 kvalitetna voditelja kompetentna za rad s učenicima.

Ovoga je ljeta na šesnaest lokacija ponuđeno jedanaest različitih programa. Detaljnije informacije možete dobiti na web stranici: Školskog sportskog saveza Grada Zagreba.