Osnovana Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti

Nakon tromjesečnih priprema Inicijativnog odbora kojeg je predvodio muftija Muamer Zukorlić, na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru u četvrtak je osnovana Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti (BANU), javila je MINA.

Utemeljivači, članovi Osnivačke skupštine Akademije su – prof. dr. Ferid Muhić iz Skoplja, prof. dr. Mustafa Cerić iz Sarajeva, muftija Muamer Zukorlić iz Novog Pazara, prof. dr Dževad Jahić, prof. dr. Muhamed Filipović, prof. dr. Lamija Hadžiosmanović, prof. dr. Đenana Buturović, prof. dr. Ibrahim Pašić, prof. dr. Omer Nakičević, prof. dr. Smail Čekić, prof. dr. Džemaludin Latić, prof. dr. Hasnija Muratagić Tuna, prof. dr. Ejup Ganić, književnik Nedžad Ibrišimović, prof. dr. Omer Ibrahimagić iz Sarajeva, književnik Alija Džogović iz Peći, prof. dr. Šerbo Rastoder iz Bara, akademski slikar Mehmed Slezović iz Novog Pezara, akademski slikar Nuradin Dino Trtovac iz Zagreba, profesor Ermin Sinanović i ekonomista Haris Hromić iz Sjedinjenih Američkih Država..

Na Osnivačkoj skupštini usvojena je Platforma za osnivanje Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, kao i Statut Akademije. Za prvog predsjednika BANU izabran je prof. dr. Ferid Muhić. Za predsjednika Senata Akademije izabran je prof. dr. Mustafa Cerić, a za potpredsjednike Akademije prof. dr. Dževad Jahić i prof. dr. Lamija Hadžiosmanović. Odlukom Skupštine za generalnog sekretara Akademije izabran je muftija Muamer Zukorlić.

Senat Akademije pored predsjednika, prof. dr. Mustafe Cerića, čine i prof. dr. Ferid Muhić, prof. dr Dževad Jahić, prof. dr. Lamija Hadžiosmanović, muftija Muamer Zukorlić, prof. dr. Muhamed Filipović, prof. dr. Ejup Ganić, književnik Nedžad Ibrišimović i prof. dr. Mevlud Dudić.

Nadzorni odbor Akademije čine: prof. dr. Smail Čekić – predsjednik, prof. dr. Šerbo Rastoder – član i prof. dr. Ibrahim Pašić – član.

Sud časti čine: prof. dr. Omer Nakičević – predsjednik, prof. dr. Hasnija Muratagić Tuna – član i akademski slikar Mehmed Slezović – član.

Nakon Osnivačke skupštine održana je Promotivna skupština BANU-a na kojoj su se velikom broju prisutnih obratili generalni sekretar Akademije muftija Muamer Zukorlić, akademik Muhamed Filipović, predsjednik Akademije prof. dr. Ferid Muhić i predsjednik Senata reisu-l-ulema prof. dr. Mustafa Cerić.

Sjedište Akademije je u Sarajevu sa odjelom u Sarajevu i Novom Pazaru, a djelovat će u Bosni i Hercegovini, Sandžaku i na svim prostorima gdje žive Bošnjaci.

Akademija će djelovati kroz četiri odjeljenja: Odjeljenje društveno-humanističkih nauka, Odjeljenje za islamsku tradiciju, Odjeljenje za umjetnost i Odjeljenje prirodno-matematičkih, medicinskih i tehničkih nauka.

Nema sumnje da je ovim bošnjačka nacija dobila još jedan stub svog opstanka i očuvanja sopstvenog identiteta, istaknuto je na promotivnom dijelu Osnivačke skupštine BANU.