PIC pohvalio Središnje izborno povjerenstvo i podržao Inzka

Nakon dvodnevnog zasjedanja u Sarajevu, Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira javnosti se obratio Komunikeom čioji tekst u cijelosti prenosimo:

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) sastali su se u Sarajevu 29. i 30. ožujka 2011. godine. Predstavnici odabranih institucija na državnoj razini sudjelovali su u dijelovima tog sastanka.

Ovo je presudno razdoblje za BiH nakon prošlogodišnjih općih izbora. U toku je proces konstituiranja novih vlasti. Postoje prilike za brz napredak na putu članstva u EU i NATO. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira zabrinut je zbog toga što ove mogućnosti nisu u središtu pozornosti političkih lidera. Više od petnaest godina nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira duboko je zabrinut zbog stalnih problema oko ispunjavanja njegovih odredbi i zaživljavanja vladavine prava u BiH. Ovo je vrijeme kada politički lideri trebaju kvalitetno iskazati smisao za realnost, konstruktivan kompromis i političku volju. Međunarodna zajednica je spremna pomoći na svaki mogući način, ali suštinske odluke da se krene naprijed moraju doći iz Bosne i Hercegovine, na osnovu zahtjeva njenih građana i dalekovidnih aktivnosti njihovih izabranih lidera.

Upravni odbor PIC-a pozvao je političke lidere Bosne i Hercegovine da se u duhu kompromisa angažiraju kako bi se hitno dogovorili o formiranju široko zastupljene vlade na državnoj razini, koja će omogućiti napredak po mnogim pitanjima, uključujući i realizaciju preostalih hitnih reformi koje zahtijevaju evroatlantske integracije.

Upravni odbor PIC-a pozvao je na brzo rješavanje pravnih pitanja u vezi sa formiranjem nove vlade Federacije, te je primio k znanju napore visokog predstavnika čija je svrha da podrže taj cilj.* Upravni odbor PIC-a apelirao je na sve strane da uspostave stabilnu vladu koja može odgovoriti na potrebe građana Federacije. Upravni odbor PIC-a apelirao je na sve strane i vlasti da djeluju odgovorno i u skladu s Općim okvirnim sporazumom o miru (Daytonski sporazum, op. ur.), ustavima i relevantnim zakonima, te ponovio da neće dopustiti nikakve aktivnosti koje će ugroziti ustavni i zakonski poredak u zemlji. U svjetlu najavljenih planova za formiranje svehrvatskog sabora te međukantonalnih i međuopćinskih tijela, Upravni odbor PIC-a je naglasio da te aktivnosti moraju biti u potpunom skladu s Općim okvirnim sporazumom o miru i s Ustavom. On je pozvao županije koji do sada nisu konstituirale županijske skupštine niti izabrali izaslanike u Dom naroda Federacije da to učine bez odgađanja, konstatirajući da su ovi koraci trebali biti završeni do 2. prosinca 2010. godine u skladu sa Ustavom Federacije BiH. Upravni odbor PIC-a i dalje je u potpunosti opredijeljen za podršku jednakim legitimnim pravima svih konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini u skladu sa daytonskim Ustavom i zakonom. Upravni odbor je primio k znanju težnje, posebno lidera hrvatske zajednice, za provođenje reformi u cilju rješavanja zabrinutosti koje osjećaju u pogledu punog i pravičnog sudjelovanja svih konstitutivnih naroda i ostalih.

Upravni odbor PIC-a izrazio je poštovanje prema radu Središnjeg izbornog povjerenstva tijekom cjelokupnog kompleksnog i izazovnog izbornog procesa. Članove Povjerenstva treba pohvaliti za očuvanje nezavisnog stava i nastojanja da objektivno protumače veoma kompleksno izborno zakonodavstvo.

Upravni odbor PIC-a pozvao je sve organe vlasti da osiguraju adekvatno funkcioniranje institucija na svim razinama i naglasio da se državne nadležnosti ne smiju ugrožavati. Isto tako, entitetske nadležnosti je potrebno u potpunosti dalje poštivati. On je posebno osudio javne izjave, posebno one koje se odnose na postojanje i odgovornosti Suda i Tužiteljstva Bosne i Hercegovine.

Upravni odbor PIC-a podsjetio je sve strane na njihovu obavezu da poštuju Opći okvirni sporazum o miru, koji, između ostalog, jamči teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. PIC je takođe konstatirao stalne negativne izjave i retoriku nekih izabranih dužnosnika. On je nedvosmisleno osudio i odbacio sve takve izjave, uključujući posebno one koje se odnose na raspad države.

Upravni odbor PIC-a pozdravio je odluku Europske unije iz prosinca 2010. godine da uvede bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine. Međutim, izrazio je zabrinutost zbog nepostojanja napretka u ispunjavanju uvjeta u vezi sa EU-om, a osobito obveza koje potiču iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Bosna i Hercegovina mora poduzeti hitne korake da svoj Ustav uskladi sa Europskom konvencijom o ljudskih pravima i usvoji državne zakone o državnoj pomoći i popisu stanovništva da bi mogla ostvariti dalji napredak na putu integracije u EU.

Upravni odbor PIC-a apelirao je na vlasti da prioritetno uspostave transparentan i efikasan mehanizam za izradu konkretnih prijedloga za ustavnu reformu, kako bi se kao pravni prioritet moglo pristupiti rješavanju diskriminatornih odredbi utvrđenih presudom Europskog suda za ljudska prava iz prosinca 2009. godine. Upravni odbor PIC-a istakao je važnost poboljšanja i jačanja efikasnosti i funkcionalnosti državnih institucija, između ostalog i putem provođenja potrebnih ustavnih izmjena, usvojenih u skladu sa važećim ustavnim odredbama. Posebno je potrebno da ova zemlja bude u stanju usvajati i provoditi zakone i pravila EU-a u skladu sa željama građana Bosne i Hercegovine.

Upravni odbor je pozdravio činjenicu da EU i dalje radi na jačanju vlastitog angažmana u Bosni i Hercegovini. Upravni odbor PIC-a je konstatirao da će provoditi te aktivnosti putem širokog i uravnoteženog seta instrumenata. Upravni odbor primio je k znanju pripreme EU-a da ustanovi ojačanu nazočnost u Bosni i Hercegovini, na čelu kojeg bi bio jedan predstavnik EU-a, koji bi preuzeo vodstvo u pružanju podrške zemlji u vezi sa pitanjima koja se tiču EU-a. Upravni odbor PIC-a takođe je pozdravio podršku EU-a Općem okvirnom sporazumu o miru, te je konstatirao mogućnost korištenja restriktivnih mjera u tom smislu. Upravni odbor PIC-a također je primio k znanju stavove EU-a da su misije u okviru njene Zajedničke sigurnosne i odbrambene politike, Policijska misija EU-a te Operacija Althea odnosno EUFOR, važni elementi ukupne strategije EU-a za Bosnu i Hercegovinu, te da će njihov angažman redovno revidirati na osnovu situacije na terenu.

Upravni odbor PIC-a pozvao je Bosnu i Hercegovinu da ispuni preostale ciljeve i uvjete iz programa “5+2”, koje je i dalje neophodno ispuniti da bi se zatvorio Ured visokog predstavnika. Odgovornost je političkih čelnika Bosne i Hercegovine da izgrade konsenzus i postignu dogovore neophodne za ispunjavanje tih uvjeta i ciljeva.

Osobito, Upravni odbor PIC-a je ponovio da je neophodno riješiti pitanje podjele državne imovine i imovine obrambenih struktura između vlada države i entiteta. Primio je k znanju da nerješavanje ovog pitanja, osim što blokira tranziciju Ureda visokog predstavnika, onemogućava Bosnu i Hercegovinu da ispuni kriterije za euroatlantske integracije te stvara atmosferu pravne neizvjesnosti.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira pozvao je nadležne državne i entitetske vlasti da okončaju svoje procjene aktualnih i budućih potreba u pogledu državne imovine, koje će potom poslužiti kao osnova za dogovor o njihovim vlasničkim pravima. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira je izrazio zabrinutost zbog nedavnih inicijativa Republike Srpske koje su imale za cilj jednostrano utvrđivanje vlasništva nad državnom imovinom. On je naglasio da tijela Republike Srpske moraju u potpunosti poštivati Nalog visokog predstavnika iz siječnja 2011. godine**, te da moraju poštivati predstojeću odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u pogledu zakona kojima se regulira državna imovina.

U vezi s vojnom imovinom, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ohrabrio je stranke da daju prioritet zaključenju sporazuma, u skladu sa Zakonom o odbrani BiH, o nepokretnoj imovini koja je potrebna za buduće odbrambene svrhe. NATO-članice Upravnog odbora PIC-a i Japan naglasili su da će ta imovina biti uknjižena kao vlasništvo Bosne i Hercegovine za upotrebu Ministarstva odbrane BiH. To bi omogućilo pokretanje Akcijskog plana za članstvo u NATO-u. I konačno, premda je Upravni odbor PIC-a pohvalio nedavnu predsjedničku odluku o trenutnom ukidanju izvoznih dozvola za oružje i vojnu opremu, vlasti moraju pojačati nastojanja i aktivnosti na uništenju viška naoružanja, streljiva i eksplozivnih sredstava.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira pozdravlja doprinos koji su Ured visokog predstavnika i Evropska komisija dali da bi se riješilo pitanje snabdijevanja Distrikta Brčko električnom energijom, u korist građana Brčkog. Očekuje da će biti ubrzo informiran o preporukama supervizora za Brčko i visokog predstavnika za zatvaranje Arbitražnog tribunala za Brčko, što bi omogućilo Upravnom odboru PIC-a da donese odluku o okončanju supervizije za Brčko. Upravni odbor PIC-a podsjeća entitete na važne i pravnmoćne obveze koje proistječu iz Konačne arbitražne odluke za Brčko i Ustava Bosne i Hercegovine.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira istaknuo je značaj slobode izražavanja te slobodnih i nezavisnih medija, uključujući i značaj odgovarajućih nadzornih tijela i regulatornih mehanizama. S tim u vezi, Upravni odbor je izrazio snažnu podršku Regulatornoj agenciji za komunikacije. Pozvao je vlasti da osiguraju uvjete kako bi novinari mogli raditi bez uznemiravanja. Upravni odbor je pozvao sve medije da izvještavaju objektivno i u skladu s najvišim međunarodnim standardima.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ponovo je istaknuo svoju podršku radu Instituta za nestale osobe BiH (INO BiH), te zabrinutost zbog aktualnih nastojanja da se opstruira ili odugovlači rad INO BiH. Upravni odbor je pozvao sve nadležne vlasti u Bosni i Hercegovini da osiguraju da INO BiH te njegovi uposlenici i članovi njihovih obitelji dobiju punu zaštitu i podršku.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira podsjeća da je Revidirana strategija za provedbu Aneksa VII Općeg okvirnog sporazuma o miru, koju je podržao UNHCR, usvojena od strane Parlamenta BiH u lipnju 2010. godine i još uvijek čeka na provedbu. Politički razgovori i pregovori ne smiju odvratiti pozotnost od urgentne potrebe za implementacijom ove strategije i pronalaženjem trajnih rješenja za preostalih 113,000 raseljenih osoba u zemlji.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira podsjeća da borba protiv korupcije i organiziranog kriminala mora biti tretirana kao prioritetno pitanje. Ključni izazov u toj području predstavlja dosljedno djelovanje u smislu proaktivnog provođenja istraga i kaznenog gonjenja na svim razinama. S tim u vezi, Upravni odbor je konstatirao nedavne policijske operacije koje su rezultirale uhićenjem velikog broja osoba osumnjičenih za veze sa mrežama organiziranog kriminala, a vezano za carinske utaje, pranje novca, teške oblike krađa i falcificiranje dokumenata. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira pozvao je nadležne pravosudne institucije da jamče adekvatno djelovanje.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ponovo je pozvao vlasti Bosne i Hercegovine da nastave u potpunosti surađivati sa Međunarodnim haaškim sudom, te da ispune svoje obaveze po međunarodnom pravu da uhapse i izruče Haaškom sudu sve odbjegle haaške optuženike, posebno Ratka Mladića, te da unište njihove mreže podrške. Upravni odbor je istaknuo da dužnosnici BiH na svim razinama moraju u potpunosti poštovati nastojanja domaćih pravosudnih te institucija za provedbu zakona da privedu pravdi osobe koje su počinile ratne zločine. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira potvrdio je još jednom da genocid u Srebrenici, ratni zločini i zločini protiv čovječnosti počinjeni tokom sukoba u BiH ne smiju biti zaboravljeni niti negirani.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira pozvao je na intenziviranje regionalne saradnje i pomirenja u kontekstu šireg reformskog programa potrebnog za integraciju u EU. Napori na pomirenju trebju obuhvatiti dalekovidniji i integrativniji pristup obrazovanju od strane svih relevantnih organa u BiH.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira zatražio je od nadležnih vlasti da odmah usvoje Globalni fiskalni okvir za razdoblje od 2011. do 2013. godine, te je s tim u vezi posebno istaknuo potrebu da se osiguraju dostatni prihodi za institucije na državnoj razini te samim tim i njihovo efikasno funkcioniranje. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira također je pozvao vlasti da pojačaju fiskalnu koordinaciju tako što će osigurati adekvatno funkcioniranje Uprave za indirektno oporezivanje i njenih tijela, kao i Fiskalnog vijeća BiH, te je pozvao nadležne vlasti da usvoje sve mjere koje će osigurati njihovo adekvatno funkcioniranje.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira istaknuo je svoju snažnu opredijeljenost za teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira potvrdio je punu podršku visokom predstavniku i njegovim ovlastima koje proizilaze iz Aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma o miru i relevantnih Rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a, inzistirajući na punom poštivanju Općeg okvirnog sporazuma o miru, svih njegovih aneksa i odluka visokog predstavnika, te je podsjetio vlasti u Bosni i Hercegovini da moraju osigurati da visoki predstavnik i njegov ured imaju neometan i blagovremen pristup svim dužnosnicima, institucijama i dokumentima.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira podržava angažman EUFOR-a i NATO-a u pogledu međuentitetske linije razgraničenja. On podsjeća strane da Aneks 2 Općeg okvirnog sporazuma o miru u BiH regulira postupke podešavanja međuentitetske linije razgraničenja ako dođe do takve potrebe. Ove procedure se moraju poštovati.

Naredni sastanak Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira održat će se u Sarajevu 6. i 7. srpnja 2011. godine.


* Ruska Federacija nije podržala Odluku visokog predstavnika od 27. ožujka 2011. godine da suspenduje odluke Centralne izborne komisije BiH.
* Ruska Federacija nije podržala Odluku visokog predstavnika od 5. siječnja 2011. godine.