Politički analitičar dao savršen opis Aleksandra Vučića: Ratni huškač koji non-stop cvili i glumi žrtvu

Foto: NATO / Flickr

Aleksandar Musić, politički konzultant za N1 Newsnight napravio je veliku analizu Vučićevog političkog ‘preživljavanja’ na primjeru odnosa prema Hrvatskoj.

O Vučiću kaže da je to “osvjedočeni ratni huškač koji non-stop cvili i glumi žrtvu i tu se radi se o načinu na koji jedan režim preživljava”.

Kaže da “stalnim podgrijavanjem jedne specifične iskrivljene verzije prošlosti vi sebi kupujete preživljavanje”.

“Iz neonacionalističke vizure s Istoka, Oluja počinje 4. kolovoza 1995. jer ono što bi bilo neprihvatljivo u takvoj naraciji je spomenuti da je tu bila neka para-država koja je očistila sve Hrvate s tog teritorija. To se ne uklapa u tu sliku nego povijest počinje 4. kolovoza da bi se stavilo na vagu – na jednu stranu staviti Srebrenicu, Sarajevo, Zvornik, Vukovar, Škabrnju i sada treba nešto krupno sa suprotne strane vrlo specifično protumačeno i sada se tu spominje Oluja.

Naravno da se ne spominje da je to srpsko stanovništvo na okupiranom teritoriju Hrvatske dobrano nahuškano, da je Martićeva milicija najviše terorizirala i krala od tih ljudi i sve se to sve zaboravlja i nivelira da bi se danas prezentirala jedna vrlo specifična slika prošlosti. I tu je zapravo potpuno nebitno što je to bilo, nego je bitno što je danas i kako se može kod ljudi koji su doživjeli traume, kako se kod njih može postići neki konkretni politički učinak, kako ih se može iskoristiti. A u ovim trenucima turbulencija izvanjskih kad Amerikanci pritišću, kad pritišće EU, kad pritišće Vladimir Putin onda vam taj ispušni ventil bude nacionalizam”, kazao je Musić.