Potpora Hvarske biskupije bosanskim Hrvatima

Na božićnom primanju kod hvarsko-bračko-viškog biskupa Slobodana Štambuka 22. prosinca u Hvaru među nazočnima bio je i župnik župe Žeravac u općini Derventa u bosanskoj Posavini fra Ivan Ćurić, kojemu je biskup Štambuk i ove godine predao dar svećenika i vjernika svoje biskupije u iznosu od tridesetak tisuća kuna.

Župnik Ćurić, zahvalivši biskupu Štambuku, svećenicima i vjernicima Hvarske biskupije, rekao je: “Hrvati u BiH imaju konačno samo dva prava ili samo dva izbora – opstati ili nestati. Mi smo u župi Žeravac obnovili uništenu župnu kuću. Na mjestu do temelja srušene župne crkve počeli smo graditi novu župnu crkvu po projektu poznatog arhitekta Zlatka Ugljena. Puno radimo i na obnovi obiteljskih kuća. Vaša pomoć i pomoć svećenika i vjernika Vaše biskupije kamen su temeljac u započetoj izgradnji nove župne crkve u Žeravcu i istinski signal prognanim župljanima moje župe da se vrate u svoju župu”.

Žeravački župnik fra Ivan Ćurić pozvao je biskupa Štambuka, svećenike i vjernike Hvarsko-bračko-viške biskupije na proslavu 150. obljetnice župe Žeravac 2012. godine. [kta/ika]