Ruta rimskih careva, na kojoj je i Ščitarjevo, dobila certifikat Vijeća Europe

Ruti rimskih careva, na kojoj se, uz ostale lokalitete, nalazi i Arheološki park Andautonija u Ščitarjevu, proglašena je od strane Vijeća Europe i Europskog instituta kulturnih ruta (EICR) jednom od tridesetak kulturnih ruta Vijeća Europe.

andautonija

Ona će ubuduće biti istaknuta u brošuri Vijeća Europe, kao i na svim događanjima u organizaciji EICR-a, kongresima, sajmovima i skupovima, objavilo je Ministarstvo turizma.

Ruta je je uz podršku hrvatskog Ministarstva turizma razvijena kao dio programa Europske komisije u okviru transnacionalne suradnje razvoja Europskih kulturnih ruta u suradnji s Rumunjskom i Bugarskom te Dunavskim kompetencijskim centrom iz Srbije, koji je ujedno i voditelj projekta.

Ruta na području od 3500 km u 4 zemlje obuhvaća 20 arheoloških lokaliteta značajnih za period carskog Rima, vezanih uz živote ukupno 17 rimskih careva, te 12 vinskih regija.

U Hrvatskoj uključene su izuzetno vrijedne rimskodobne destinacije: Varaždinske toplice – Aquae Iasae, Ščitarjevo – Andautonija, Pula i NP Brijuni, Split i Solin, Zadar i Nin, kao i Vid – Naronu, te vinska područja Iloka i Baranje. Time ovo je prva kulturna ruta Europe ovako širokog obuhvata koja pokriva cijelu Hrvatsku i promovira ju izravno na razini arheološkog turizma. Volumen arheoloških turista u Europi procijenjen je na jedan milijun potencijalnih posjetitelja.