SDA: Obustaviti deložaciju kardinala Puljića

Stranka demokratske akcije smatra da se mora učiniti sve što je u skladu sa zakonom kako bi se obustavio postupak deložacije Vrhbosanskog nadbiskupa kardinala Vinka Puljića.

“Spremni smo zajedno sa drugim strankama na nivou Općine Centar, Grada i Kantona Sarajevo učiniti ono što je potrebno kako bi se vrhbosanskoj nadbiskupiji i kardinalu Puljiću osiguralo nesmetano vlasništvo i korištenje stana, a pravni slednici ranijeg korisnika stanarskog prava adekvatno bili obeštećeni. Deložacija kardinala Vinka Puljića bila bi velika nepravda između ostaloga i zbog svega dobrog što je kardinal Puljić u najtežim vremenima učinio lično za grad Sarajevo i državu Bosnu i Hercegovinu”, stoji u pripćenju SDA.

SDA ističe da “ovaj slučaj, kao i neki drugi, upućuje na obavezu institucija nove vlasti da trajno riješe pitanje restitucije nacionalizirane, konfiscirane i na drugi način oduzete imovine”.