Suljkanović: Bošnjaci u RS-u su u povoljnijem položaju nego Srbi u Federaciji BiH

Potpredsjednik Republike Srpske Enes Suljkanović ocijenio je da su Bošnjaci u RS-u u povoljnijem položaju od Srba u Federaciji BiH, jer se kod zapošljavanja u tom entitetu mnogo više vodi računa o prijemu u radni odnos nesrpskog stanovništva.

Suljkanović kaže da se bošnjački povratnici u Republici Srpskoj nalaze u istom ekonomskom i socijalnom položaju kao i domicilno stanovništvo, dodajući da, ipak, povratnici mnogo teže dolaze do zaposlenja jer je ukupna ekonomsko-socijalna situacija u BiH veoma loša.

Kada je riječ o sigurnosti bošnjačkih povratnika u RS-u, Suljkanović je istakao da, prema informacijama kojima raspolaže, u većini općina, koje je posjetio, nije ni bilo sigurnosnih problema.

Suljkanović kaže da nema točne podatke koliko se Bošnjaka vratilo u Republiku Srpsku, ali je izrazio uvjerenje da se 90 posto vratilo od svih onih koji žele da se vrate.

“Većina nema namjeru da dođu na svoja ognjišta jer su osigurali egzistenciju u mjestima sadašnjeg prebivališta u BiH ili u drugim državama, ili nemaju hrabrosti da učine taj korak jer nisu stečeni uvjeti za održivi povratak. Mislim da je najbolji povratak ostvaren na području općina Doboj, Zvornik i Prijedor”, rekao je Suljkanović za beogradsku Politiku.