Svjedočenje o Trusini: Hodžić je u afektu rekao da ih treba strijeljati

Zaštićeni svjedok Tužiteljstva BiH kazao je kako je sudjelovao u napadu na selo Trusina (općina Konjic) u travnju 1993. te da mu nije poznato tko je tada bio zapovjednik postrojbe, ali da su pred postrojenim vojnicima prije akcije bili prisutni Zuka i Samko.

“Ujutro smo krenuli prema Trusini, a pred polazak je održano upoznavanje. Rečeno je da idemo od HVO-a osloboditi taj dio općine i nije govoreno da se vrši zločin ili odmazda. Nikada se takvo nešto pred strojem nije ni reklo“, rekao je zaštićeni svjedok M, dodavši kako su Ališpago i Nihad Bojadžić, za kojeg misli da ga je vidio u Parsovićima, pojavljivali u “zapovjednom dijelu postroje” kojoj je pripadao.

Uz Ališpagu i Bojadžića, za napad na selo Trusina izveden 16. aprila 1993., kada je ubijeno 18 civila i četiri pripadnika HVO-a, sudi se Mensuru Memiću, Dževadu Salčinu, Senadu Hakaloviću i Nedžadu Hodžiću.

Tužiteljstvo BiH tvrdi da je Ališpago u to vrijeme bio zapovjednik Specijalnog odreda za posebne namjene “Zulfikar” pri Štabu Vrhovne komande ABiH i na teret mu se stavlja to što nije kaznio podređene vojnike koji su sudjelovali u ubojstvima, dok se Bojadžić, tadašnji Ališpagin zamjenik, tereti da je rukovodio napadom.

U optužnici stoji da su Memić, Salčin i Hodžić bili pripadnici Specijalnog odreda “Zulfikar”, a da je Senad Hakalović bio pripadnik 45. brdske brigade “Neretvica”.

Prema iskazu zaštićenog svjedoka, nakon zauzimanja sela civili i zarobljeni vojnici su okupljeni na jedno mjesto. Pred samo napuštanje sela, kako je kazao, ranjeni su Samir Šemsović zvani Samko, koji je poslije podlegao, i Ahmet Kokić, te ih je izvukao optuženi Hodžić.

Svjedok je rekao da su se svi pripadnici postrojbe potom povukli prema dijelu sela gdje su se nalazili zarobljeni. “Tu sam čuo galamu i Hodžića kako valjda u afektu, jer mu je ranjen prijatelj, govori u smislu da ih treba strijeljati. Ja sam ušao u jednu u kuću da to ne gledam i da izbjegnem situaciju da mi neko naredi da nešto uradim. Vidio sam da su strasti povišene. Čuli su se pucnji. Kratki rafali. I kada sam izlazio vidio sam četiri-pet ubijenih vojnika, a civili su bili udaljeni oko 10 metara“, ispričao je zaštićeni svjedok.

Nakon toga, kako je rekao, postrojba je pomiješana sa civilima napustila Trusinu i zaputila se prema Parsovićima, dok su se civili vratili u selo. Također je rekao kako se ne sjeća da je optužene Memića i Salčina tada vidio u Trusini.