Uskok podigao optužnice protiv Josipe Rimac i još 26 okrivljenih, evo što im se sve stavlja na teret

Foto: Screenshot / Youtube

Uskok je podigao optužnice protiv Josipe Rimac i još 26 okrivljenih, među kojima je bivša ministrica Gabrijela Žalac, zatim državni tajnici, bivši ravnatelj Carinske uprave, bivši ravnatelj Policijske akademije, bivša pomoćnica ministra Darka Horvata Ana Mandac…

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 27 hrvatskih državljana zbog počinjenja kaznenih djela trgovanja utjecajem, poticanja na trgovanje utjecajem, zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, davanja i primanja mita te davanja mita za trgovanje utjecajem.
Optužnicom se I., II. i III. okr. stavlja na teret da su se, od početka prosinca 2019. do 29. svibnja 2020., u Zagrebu, Kninu i Gračacu, dogovorili da će, u cilju pogodovanja trgovačkom društvu koje se bavi uzgojem i prodajom stoke i kojem stvarno upravljaju II. okr. kao osnivač i III. okr. kao prokurist, I. okr. korištenjem svog položaja i autoriteta državne tajnice u Ministarstvu uprave, kao i društvenog utjecaja koji je stekla kroz višegodišnje obnašanje dužnosti gradonačelnice Knina, te zastupnice u Hrvatskom saboru, posredstvom V. okr. tajnice Kabineta i glavne savjetnice ministrice u Ministarstvu poljoprivrede, s kojom je u prijateljskim odnosima, osigurati izmjene propisa koji reguliraju zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i uvjete za dobivanje državnih potpora u poljoprivredi, na način da se izmjenama propisa trgovačkom društvu pod kontrolom II. i III. okr. omogući zakup većih površina poljoprivrednog zemljišta s manjim brojem stoke te time dobivanje znatno većih iznosa državnih potpora, za što je kao protuuslugu II. okr. obećao I. okr. veći novčani iznos kao i prijenos vlasništva na građevinskom zemljištu na području Rogoznice, ukupne površine oko 10.000 m2 te davanje novčane nagrade trećim osobama koje će biti uključene u realizaciju njihovog cilja.

Nakon toga je I. okr. dogovorila s V. okr. da, koristeći svoj utjecaj u Ministarstvu poljoprivrede i povjerenje koje uživa kod ministrice kao tajnica kabineta i glavna savjetnica ministrice, poduzme sve radnje kako bi se, sukladno traženju II. i III. okr. osigurale izmjene Uredbe o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, i to na način koji odgovara društvu pod njihovom kontrolom, obećavši joj pritom davanje novčane nagrade od strane II. okr., na što je V. okr. pristala, te je dostavljala nacrte prijedloga Uredbe i sugerirala sadržaj i vrijeme podnošenja prijedloga za izmjenu iste te obećala poduzeti radnje u cilju njihova prihvaćanja. Kao protuuslugu za poduzete radnje, II. okr. je 2. travnja 2020. predao I. okr. u njenoj obiteljskoj kući u Kninu iznos od 15.000,00 eura za V. okr., koji je ona 5. travnja 2020. u Zagrebu predala V. okr. te joj prenijela da će joj, nakon što realiziraju izmjenu uredbe, II. okr. isplatiti i dodatni iznos od 500.000,00 kuna.

Također, I. okr. se s II. i III. okr. dogovorila da će uz pomoć IV. okr. izvršiti utjecaj na VI. okr. načelnicu Općine Gračac, kako bi osigurala raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Gračaca, na kojem bi upravo društvo pod kontrolom okrivljenika bilo izabrano kao zakupnik. U cilju realizacije dogovorenog, I. i IV. okr. su se 3. travnja 2020. u Gračacu sastali s VI. okr. i zatražili od nje da poduzme sve potrebno kako bi se osiguralo davanje u zakup zemljišta upravo društvu od II. i III. okr., obećavši joj pritom financijsku nagradu investitora, na što je ona pristala, te je dostavljala podatke o zemljištu koje će biti predmet zakupa, za koje su bili zainteresirani II i III okr., te je dogovorila članove Povjerenstva zaduženog za provedbu natječaja kako bi upravo društvo II i III okr. prošlo na natječaju. Za poduzete radnje, II. okr. je sredinom travnja 2020. predao I. okr. iznos od 10.000,00 eura koji je ona predala IV. okr., a koji je prema dogovoru s I. okr. 4.500.00,00 eura zadržao za sebe, dok je 5.500,00 eura predao VI. okr. na području Gračaca 21. travnja 2020.

Osim toga, I. okr. je, od rujna 2019. do 29. svibnja 2020., koristeći svoj položaj i društveni utjecaj, od VIII. okr., pomoćnice ministra u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, zatražila da poduzme sve potrebno kako bi se u postupku dodjele bespovratnih potpora tog Ministarstva u sklopu jednog programa za 2019. godinu, obrtu u vlasništvu VII. okr., te jednom društvu i klesarskom obrtu s čijim osnivačima i vlasnicima je obiteljski i prijateljski povezana, osigurale bespovratne potpore neovisno o njihovom ispunjavanju svih propisanih uvjeta. Na to je VIII. okr. pristala te je omogućila da Ministarstvo tom društvu i klesarskom obrtu dodijeli potpore u najvišem iznosu od po 200.000 kuna svakome, a obrtu od VII. okr. dodijeli bespovratnu potporu od 185.449,60 kuna. Sukladno dogovoru s I. okr., VII. okr. je od ožujka do svibnja 2020. godine kao protuuslugu izvodio radove u kući koja je u njenom stvarnom vlasništvu po znatno manjoj cijeni od stvarne vrijednosti izvedenih radova. Nakon toga je I. okr. ponovno, sukladno dogovoru s VII. okr., tijekom svibnja 2020. godine zatražila od VIII. okr. da VII. okr. osigura daljnje dobivanje bespovratne potpore Ministarstva gospodarstva za 2020. godinu.

Također, u razdoblju od 13. studenoga 2018. do 28. svibnja 2020. u Zagrebu, IX. okr. te XIII. do XXIII. okr. su se, u nakani da za sebe ili treće osobe ishode uspješno polaganje državnog stručnog ispita u Ministarstvu uprave, bez obzira na stvarno znanje, obraćali I. okr. kako bi im to omogućila koristeći svoj položaj i utjecaj državne tajnice u Ministarstvu uprave, što je ona i pristala činiti. U tu svrhu se I. okr. obraćala X okr., državnoj službenici u Ministarstvu uprave i članici Državne ispitne komisije, te XI. okr., načelnici Samostalnog sektora za građanska stanja i modernizaciju upravnog postupanja u Ministarstvu uprave koja ujedno kao ispitivač sudjeluje u radu državnih ispitnih komisija sa zahtjevom da IX. okr., XIII. okr., XIX. okr. i trećim osobama omogući uspješno polaganje državnih stručnih ispita bez obzira na njihovo stvarno znanje, što su one i prihvatile te im osigurale uspješno polaganje ispita neovisno o njihovom stvarnom znanju, pa tako i posredstvom XII. okr. tajnice Kabineta ministra u Ministarstvu uprave, koja ujedno kao tajnica sudjeluje u radu državnih ispitnih komisija.

Nadalje, I. okr. je, od početka prosinca 2018. do kraja ožujka 2020. godine u Zagrebu i Otočcu, u nakani da osigura zapošljavanje svoje sestre u trgovačkom društvu HEP-Operator distribucijskog sustava (HEP-ODS) d.o.o., zatražila od XXIV. okr. direktora HEP-ODS-a da njenoj sestri osigura zapošljavanje u tom društvu. Na to je XXIV. okr. pristao, te je, prije provođenja pismenog testiranja kandidata na natječaju za zapošljavanje na radno mjesto referenta na određeno vrijeme, I. okr. dostavio pitanja koja će biti postavljena na testiranju, a ona ih je zatim proslijedila svojoj sestri koja je u selekcijskom postupku izabrana kao najbolji kandidat te je s njom zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme. Također je I. okr. od XXV. okr. člana uprave društva Hrvatska elektroprivreda (HEP) d.d., nadležnog za poslovanje ovisnog društva HEP-ODS, zatražila da njenoj sestri zaposlenoj u HEP–ODS-u na određeno vrijeme, neovisno o stvarnim potrebama tog društva osigura prijem u stalni radni odnos. Na to je XXV. okr. pristao, te je inicirao pokretanje postupka prijema u stalni radni odnos za njenu sestru te je osigurao potpisivanje potrebnih suglasnosti o prijemu na neodređeno vrijeme, a i sam je potpisao suglasnost, nakon čega je sa sestrom od I. okr. sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Potom je I. okr., nakon što je prethodno od XXV. okr. upoznata da XXVI. okr., glavni urednik jednog portala, istražuje i planira objavu članaka o nezakonitostima prilikom zapošljavanja u sustavu HEP d.d., kontaktirala XXVI. okr. te od njega zatražila da zastane s istraživanjem i ne objavi članke. Zauzvrat mu je obećala osigurati zaposlenje njegovog sina u ispostavi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) u Otočcu, na što je ovaj pristao i nije objavio navedene članke, a I. okr. je koristeći svoj položaj i autoritet kao i društveni utjecaj, od ravnatelja HZZ-a u više navrata zatražila da u Ispostavi u Otočcu ili u blizini Otočca osigura zapošljavanje sina XXVI. okr. neovisno o potrebama službe, a da će ona po potrebi osigurati suglasnost Ministarstva uprave za to radno mjesto.

Osim toga, I. okr. se tereti da je, od 12. prosinca 2017. do 12. prosinca 2018., u Kninu, od XXVII. okr., kao v.d. predstojnice Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, tražila da prilikom provođenja javnih natječaja za zapošljavanje u Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji pogoduje određenim kandidatima i osigura njihovo zapošljavanje, što je XXVII. okr. i prihvatila učiniti. Tako je XXVII. okr. prije provođenja testiranja posredstvom I. okr. dostavila tim osobama pitanja i zadatke i omogućila im ostvarivanje najboljeg rezultata. Nakon toga je donijela rješenja o njihovom prijemu u državnu službu u Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Ispostavi u Kninu.