Zanimljivo predavanje u Zagrebu: Budućnost zdravstva su cloud usluge!

Bolja skrb za pacijente, uspješnije liječenje te efikasnije poslovanje ciljevi su koje dijele bolnice, klinike i zdravstvene organizacije diljem svijeta.

elena_bonfiglioli

Oni sada postaju dostižni zahvaljujući tome kako nova mobilnost i cloud usluge mijenjaju pružanje zdravstvene skrbi, rekla je Elena Bonfiglioli, starija direktorica zdravstvenog sektora u Microsoftu za Europu, Bliski Istok i Afriku (EMEA) tijekom prezentacije Cloud u zdravstvu održane na konferenciji Hospital days u Hypo centru.

Cloud postaje jedan od pet svjetskih megatrendova i prognoza je da će globalno tržište clouda do 2018. godine narasti na 200 milijardi dolara dok zdravstveni sektor može ostvariti značajne benefite od prihvaćanja tih trendova. Prema nedavnom istraživanju, analitičke kuće Klas, 71 % pružatelja zdravstvenih usluga ima planove za razvijanje clouda ili to već čini, rekla je Bonfiglioli. Inače, Microsoft posluje sa oko 168.000 zdravstvenih organizacija u 140 zemalja pomažući im da postignu više kroz veću produktivnost zdravstvenih radnika na klinikama, bolju komunikaciju i kolaboraciju, povećanu efikasnost te bolje uočavanje raznih podataka kao podršku procesu donošenja odluka.

Inovacije u zdravstvu se baziraju na uvidima u pacijentovo stanje u gotovo realnom vremenu kao i na unaprjeđenju skrbi za pacijenta, omogućavanju boljeg pristupa zdravstvenoj skrbi i smanjivanju troškova u zdravstvu.

U Hrvatskoj, Microsoft je dugogodišnji partner u informatizaciji javnog sektora, što uključuje i zdravstveni sektor, u sklopu čega se radi na brojnim projektima e-usluga s naglaskom na povećanje učinkovitosti i smanjenje administrativnih poslova, pritom vodeći računa o zaštiti korisničkih podataka.

Cloud igra važnu ulogu u ostvarivanju svih tih ciljeva i danas više nije aktualno pitanje treba li koristiti ovu vrstu usluge već kada to učiniti kako bi organizacije poslovale efikasno i održivo te pružale skrb za veliki broj ljudi.

“Naša ambicija, u Microsoftu, je izgraditi inteligentnu cloud platformu koja je povezana s bilo kojim uređajem, prostorom te aplikacijom kako bi se potencirale mogućnosti koje pruža tehnologija i usluge. Ključni aspekt za ostvarenje te ambicije je sigurnost podataka i privatnost, što je posebice važno u zdravstvenoj industriji. Znamo da ljudi koriste tehnologiju u koju imaju povjerenje. Zbog tog razloga smo posvećeni izgradnji pouzdanog clouda s obzirom da zdravstvene organizacije koje presele svoje poslovanje u cloud očekuju da će davatelj usluga biti odgovoran čuvar njihovih podataka, kao i podataka pacijenata. Što se tiče Microsofta, povjerenje je ugrađeno u samoj DNA strukturi našeg oblaka”, istaknula je Elena Bonfiglioli.

Microsoft preuzima vodeću ulogu kada je u pitanju sigurnost, privatnost te poštivanje i usklađenost s pravilima i standardima prakse u cloudu. Na primjer Microsoft je bio prva velika IT tvrtka u svijetu koja je usvojila prvi međunarodni standard privatnosti podataka u oblaku – ISO / IEC 27018.

Uz to kompanija kontinuirano pomaže kupcima zadovoljiti razne međunarodne, državne i industrijske regulatorne zahtjeve, što uključuje veliki broj različitih standarda kao što su HIPAA, ISO / IEC 27001: 2005 za reviziju i certificiranje, FISMA i te G-Cloud službene akreditacije iz Velike Britanije.

Nedavno je kompanija lansirala EU Cloud smjernice za procjenu rizika u zdravstvu što predstavlja svojevrsni vodič za kupce, partnere i zdravstvene organizacije da bolje razumiju i upravljaju svojim odgovornostima u usvajanju cloud usluga i pomogne im u upravljanju rizicima kako bi postigli najviši stupanj usklađenosti.

Kada gledamo u budućnost vidimo da zdravstvo postaje sve osobnije, produktivnije, ali i lakše predvidivo, a tako nešto je moguće ostvariti jedino ako imamo povjerenje i prihvatimo inteligentnu cloud platform, zaključila je Elena Bonfiglioli. (M. Petkovič)