Agencija preuzima legalizaciju nezakonite gradnje gradovima Zagrebačke županije

taritasAgencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada napokon počinje raditi. Prvi kojima će Agencija preuzeti neriješene predmete za legalizaciju gradovi su u Zagrebačkoj županiji, kako doznaje Večernji list. Kako doznaju iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, riječ je o Dugom Selu gdje je ostalo 400 predmeta, Ivanić-Gradu u kojem nije riješeno 700 zahtjeva te Jastrebarskome sa 600 predmeta. U Svetoj Nedelji nije se riješilo 350 predmeta, u Svetom Ivanu Zelini 200 predmeta, Velikoj Gorici isto toliko, u Vrbovcu 450 te Zaprešiću čak 900 predmeta.

Podsjećamo, Agencija je osnovana kako bi od županijskih i gradskih upravnih odjela preuzela predmete koje oni nisu uspjeli riješiti zbog čega bi postupak legalizacije mogao trajati desetljećima. Usporedbe radi, u susjednoj Karlovačkoj županiji legalizacija bespravnih građevina trajala bi više od 90 godina kad bi se rješavala istim tempom, upozoravaju u resornom ministarstvu. Dinamika rješavanja zahtjeva ovisi o Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama prema kojemu su do 31. prosinca 2013. nadležna upravna tijela županija i gradova trebala imati riješenih 20 posto od ukupnog broja primljenih zahtjeva.

Zbog toga će Agencija i dalje nadgledati rješavanje predmeta jer se po istome zakonu do 30. lipnja ove godine mora riješiti 35 posto primljenih predmeta.

Cilj je, kažu u Ministarstvu, da se svi zahtjevi riješe u razumnom roku te da se rokovi rješavanja ujednače za područje cijele Hrvatske. Agencija će, osim predmeta, logično uzimati i novac od legalizacije, odnosno onaj dio koji bi inače išao za rad županijskih i gradskih upravnih odjela.