Američka vlada pokušava nametnuti pravila za reguliranje interneta

Američko Savezno povjerenstvo za komunikacije prošli je tjedan usvojilo pravila čija je svrha zajamčiti otvorenost i slobodu interneta te zaštititi njegove korisnike. Pravila su već sada sporna. Stručnjaci, kao i aktivisti za slobodu interneta, kažu da ona postavljaju neka osnovna pravila ponašanja na ovom području te da reguliraju poslovanje firmi koje daju pristup internetu. No, za sada nije sigurno hoće li ova pravila zaživjeti, odnosno hoće li biti primjenjivana.

U središtu rasprave je pitanje – trebaju li internetu i neka ‘službena pravila’ koja će garantirati njegovu otvorenost, ili je najbolje sve ostaviti kao sada – manje-više bez pravila koja reguliraju njegovo funkcioniranje. Američko savezno povjerenstvo za komunikacije smatralo je da su pravila potrebna.

“Svi se slažu u jednom. Svatko želi imati pristup internetu. Želi da internet bude brz i efikasan, da na njemu budu uzbudljivi i zanimljivi sadržaji. To je jedino područje o kojem nema spora.”
Tako kaže Lance Ulanoff, urednik časopisa PCmag.com.

I dodaje: “O svemu ostalom postoje razlike. Kako ostvariti te ciljeve? Kome povjeriti taj posao? Koja bi trebala biti cijena? Tko će je određivati? Što bi bilo pravedno naplaćivati za internet? Je li pristup internetu temeljno ljudsko pravo? O svim ovim pitanjima se žustro raspravlja. Po mom mišljenju, mjere koje je usvojilo Savezno povjerenstvo za komunikacije ne odgovaraju na većinu ovih pitanja.”

Državne mjere zabrinule su i najveće ‘internet providere’ u Americi – korporacije Comcast, Verizon i ATT. Republikanska stranka najavila je da će se mjerama usprotiviti u Kongresu. Očekuje se i niz sudskih parnica protiv državnog pokušaja da se regulira internet.

Lance Ulanofff kaže da nova pravila korisnicima daju veća prava da se žale na internet-usluge: “Ali, treba znati da se ove firme neće nakon podnesene žalbe odmah složiti s nezadovoljnim klijentom. Neće reći – ‘imate pravo’. Vrlo će vjerojatno reći da postupaju u okviru svojih prava i da će se suprotstaviti žalbi. Prema tome, bit će tu dosta razmirica o tome tko je u pravu.”

Nove državne mjere zabranjuju telefonskim i firmama kablovske televizije da diskriminiraju protiv rivala na području pristupa internetu. Ova se problematika – nazvana ‘neutralnost na internetu’ – javila prije nekoliko godina, kada je korporacija Comcast blokirala prijenos većih fajlova visoke definicije. Državno povjerenstvo za komunikacije naredilo je Comcastu da prestane s time, ali je kasnije jedan žalbeni sud odlučio da ovo državno tijelo ne može davati takve naloge jednoj privatnoj firmi.

David Sohn iz washingtonskog Centra za demokraciju i tehnologiju kaže da su najnovije mjere odgovor na ovu presudu: “Nakon ove presude, činilo se da više ne postoje jamstva da će internet zaista biti otvoren i neutralan. Ta je presuda ukazivala na to da privatna firma poput Comcasta može svojim postupcima narušiti ideju otvorenosti i neutralnosti, a da za to više nema pravnog lijeka.” Međutim, ne zna se hoće li ova pravila biti efikasna. Test za to bit će njihova interpretacija i primjena, tijekom jednog dužeg razdoblja.

David Sohn, međutim, kaže da je javna debata o neutralnosti interneta već pogodovala američkoj javnosti, odnosno korisnicima interneta, zbog toga što su ipak spriječeni neki diskriminatorski postupci. “Činjenica je da je takvih postupaka bilo razmjerno malo. Međutim, diskriminacije je manje zbog toga što se u posljednjih pet godina, u Washingtonu, mnogo govorilo o neutralnosti interneta. Zbog toga je firmama koje pružaju pristup internetu teško da diskriminiraju protiv pojedinih korisnika”, smatra Sohn.

Savezno povjerenstvo za komunikacije u ovom je trenutku objavilo tek opći okvir ovih mjera. To su načela koja reguliraju fiksne linije preko kojih se dolazi na internet – putem telefonske veze ili kablovske televizije – kao i pravila za firme koje pružaju usluge bežičnog interneta.

Pravila će u cijelosti biti objavljena tek kada dvojica članova ovog državnog povjerenstva – iz Republikanske stranke – pošalju svoje zamjerke na ovaj dokument. Većina odluka u Saveznom povjerenstvu za komunikacije rezultat su glasanja koje nema stranački karakter. Međutim, regulacija interneta – izglasana prije desetak dana – uvedena je zahvaljujući trima glasovima članova iz Demokratske stranke, dok su dva republikanca bili protiv. [Glas Amerike]