Bosanske Hrvate se gura u konflikt s drugima

“Tako su sarajevski i bosanski Hrvati najprije stradali, poubijani su i rastjerani, onda su proglaše ni da ne misle i da su ‘mali’ u ra znim oblicima, i na koncu se od njihovih ostataka pravi roba za izbornu i svaku drugu trgovinu, za dokazivanje sebične vlasti i beskrupulozno ih se gura u konflikt s drugima, s vlastitom državom, i u konačnici sa samima sobom. Nije, dakle, ništa novo da se famozni nacionalni, ali i onaj multietnički legitimitet gradi na desubjektivizaciji onih čiji se subjektivitet tobože brani.”

fra Ivan Šarčević, glavni urednik “Svjetla riječi”, u “Oslobođenju”