Bičakčić i Čović pravomoćno oslobođeni krivnje

Sud Bosne i Hercegovine otpremio je drugostupanjsku presudu u predmetu Edhem Bičakčić i drugi kojom se kao neosnovana odbija žalba Tužiteljstva BiH i potvrđuje prvostupanjska presuda Suda BiH od 16. travnja 2008.

Protiv navedene presude žalbu je blagovremeno izjavilo Tužiteljstvo BiH kojom presudu pobija zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja s prijedlogom da Žalbeno vijeće Suda BiH prvostupanjsku presudu preinači tako da optužene oglasi krivim ili pak da pobijanu presudu ukine i odredi održavanje pretresa pred vijećem Žalbenog odjela.

Branitelji optuženih Edhema Bičakčića i Dragana Čovića, u zakonom propisanom roku, dostavili su odgovore na žalbu Tužiteljstva u kojim ističu da su svi žalbeni prigovori neosnovani te predlažu da Žalbeno vijeće Suda BiH žalbu odbije i potvrdi prvostupanjsku presudu.

Žalbeno vijeće u zaključku naglašava da iz utvrđenja prvostupanjskog vijeća proizilazi da ne postoji uzročna veza između radnji optuženih koje im se optužnicom stavljaju na teret, i to donošenja odluka broj 4/99 i 5/00 o rasporedu sredstava proračuna iz 1999. i 2000. za stambena pitanja, i u optužnici opisane posljedice u vidu stjecanja imovinske koristi drugima.

U tim radnjama je prema optužnici sadržana zloporaba položaja i to iskorištavanjem, odnosno prekoračenjem njihovih službenih ovlasti, koja su imali kao predsjednik i zamjenik predsjednika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

To utvrđenje, kako nalazi Apelacijsko vijeće, žalbom nije osnovano dovedeno u sumnju, zbog čega je žalba tužitelja odbijena kao neosnovana i prvostupanjska presuda potvrđena, priopćeno je iz Suda BiH.