Europsko zakonodavstvo: Žena iz Aljmaša prijavljena jer je proizvela 707 litara rakije, mora platiti 17.212,81 kuna trošarine

pecenje-rakijeKod 67-godišnje žena s područja Aljmaša osječka je Carinarnica pronašla neprijavljenu količinu od 707 litara rakije šljivovice i lozovače, zbog čega će morati platiti 17.212,81 kunu trošarine, a protiv nje će biti podnesena i prijava o počinjenom prekršaju.

Žena je od 2010. godine registrirana kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, iskazivala je proizvodnju do 20 litara čistog alkohola godišnje, što predstavlja količinu od oko 40 do 45 litara rakije jačine približno 45 gradi alkohola.

U pronađenoj količini rakije sadržano je 324,77 litara čistog alkohola koji predstavlja osnovicu za obračun trošarine koja iznosi 53 kune po litri čistog alkohola.

“Izvršen je obračun trošarinskog duga u iznosu od 17.212,81 kunu za koji će Carinarnica radi zaduženja i naplate donijeti porezno rješenje u upravnom postupku. Zbog nepodnošenja godišnjeg izvješća za 2012. godinu i neplaćanja trošarine na rakiju proizvedenu u količini većoj od propisane, Carinarnica će protiv trošarinske obveznice podnijeti prijavu o počinjenom prekršaju. Navedena količina od 707 litara rakije nije oduzeta trošarinskoj obveznici, odnosno ostala joj je na raspolaganju za vlastite potrebe, uz zabranu daljnje prodaje”, doznaje Glas Slavonije iz Carine.

Prema zakonu, svaki je mali proizvođač jakog alkoholnog pića obvezan carinarnici, nadležnoj prema prebivalištu, dostaviti godišnje izvješće s podacima o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, obujmu kotla i obračunatoj trošarini do 20. siječnja tekuće godine za proteklu godinu. Trošarinu je dužan platiti do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.