Guverner Vujčić: "Nikakva devalvacija, nikakva ciljana inflacija nam ne može pomoći!"

Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić ocijenio je večeras da je dilema HNB ili MMF – lažna dilema i da su Hrvatskoj potrebne strukturne reforme.

“Mislim da je dilema koja se postavlja – HNB ili MMF, devalvacija ili MMF – lažna dilema. Radi se o tome koliko zemlja ima snage i sposobnosti sama provesti fiskalnu konsolidaciju i strukturne reforme koje su neophodne. U bilo kojem raspletu događaja, mi ćemo to morati napraviti”, kazao je guverner Vujčić u razgovoru za Dnevnik HTV-a odgovarajući na pitanje treba li Hrvatskoj pomoć MMF-a.

Naglasio je da je dolazak MMF-a u krajnjoj liniji – odluka vlade. “Ona mora odlučiti želi li pozvati MMF i u kojem trenutku”, kazao je.

Za razliku od ministra financija Slavka Linića koji je, nakon pada kreditnog rejtinga, najavio da će država u potpunosti odustati od zaduživanja na međunarodnom tržištu i u potpunosti se, uz pomoć HNB-a koji bi trebao otpustiti devizne rezerve, okrenuti bankama na domaćem tržištu, Vujčić drži da nema razloga za odustajanje od financiranja na međunarodnom tržištu.

“Devizne rezerve nećemo otpuštati. U ovom trenutku sigurno je da će država dio svojih potreba za zaduživanjem iduće godine izvršiti na domaćem tržištu, ali nema razloga za odustajanje od financiranja na međunarodnom tržištu. Zbog opće situacije na tržištu, cijena toga zaduživanja je još uvijek takva da je niža nego kad smo se zaduživali prošli puta”, ocijenio je Vujčić.

Kad bi se u potpunosti izvršavalo finaciranje države na domaćem tržištu, Vujčić smatra da onda treba računati da bi to dovelo do rasta domaćih kamatnih stopa i do istiskivanja privatnog sektora što nema povoljan utjecaj na rast BDP-a, a moglo bi stvoriti i pritisak na pad međunarodnih pričuva i do daljnjeg pada kreditnog rejtinga.

Najavio je da će s Ministarstvom financija sjesti i dogovoriti se o razvojnom planu financiranja države iduće godine. “U ovom trenutku međunarodno tržište je za Hrvatsku i dalje otvoreno i mi bismo trebali planirati da dio tog zaduženja ostvarimo na međunarodnom tržištu”, naglasio je.

Na pitanje ne bi li HNB, koja ima 30 milijardi kuna obvezne rezerve i 15 milijardi eura vlastitih deviznih rezervi trebala to nekako staviti na raspolaganje državi i gospodarstvu, sad kad je kriza i država u nevolji, Vujčić je rekao da se Hrvatska zadužuje u stranoj valuti i tu stranu valutu treba otplatiti u stranoj valuti, a ne u kuni.

“Činjenica da mi možemo štampati novce neće pomoći otplaćivanju našeg inozemnog duga. Moramo shvatiti da Hrvatska mora provesti fiskalnu konsolidaciju, da smanji svoje potrebe financiranja u inozemstvu i da mora provesti strukturne reforme kako bi mogla kreirati višak inozemnih deviza da otplaćuje dug. Zadužili smo se za jedan cijeli bruto domaći proizvod i tu monetarna politika ne može pomoći. Kada bi mogla, mi bismo to vrlo rado napravili”, kazao je guverner Vujčić.

Komentirajući ideje o devalvaciji i neke druge koncepcije nakon smanjena kreditnog rejtinga, guverner HNB-a rekao je da bi devalvacija sasvim sigurno u Hrvatskoj pogoršala situaciju, produbila recesiju i povećala zaduženost stanovništva koji imaju prihode u kunama, a porasle bi joj obveze u devizama. To bi, navodi, dovelo do daljnjeg pada BDP-a i sasvim sigurno ne bi pomoglo Hrvatskoj” kazao je i dodao kako bi nas to gurnulo u još veću krizu.

“Nikakva devalvacija, nikakva ciljana inflacija nam ne može pomoći, nego samo domaća disciplina”, dodao je.