Haaško tužiteljstvo za Gotovinu traži 27 godina zatvora

Foto: Screenshot Youtube

Haški sud objavio je pročišćenu verziju završnog podneska tužiteljstva u predmetu “Gotovina, Čermak i Markač” u kojem se od sudskog vijeća traži da se trojicu generala proglasi krivima za zločine počinjene tijekom i nakon Oluje i kazni ih zatvorskom kaznom u rasponu od 17 do 27 godina zatvora.

“Tužiteljstvo predlaže da Vijeće osudi Gotovinu na 27 godina zatvora, Markača na 23 godine i Čermaka na 17 godina zatvora”, navodi se u podnesku koje je pod oznakom tajno izvorno podneseno 16. srpnja.

“Optuženi su počinili teška djela protiv srpskog stanovništva krajine na diskriminatornoj osnovi uz posljedice velikih razmjera. Njihovi su zločini bili opsežni i trajali su; počinjeni su nasilni zločini uključujući ubojstva, srpska je imovina sustavno pljačkana i neselektivno razarana, više od 90 tisuća Srba prisilno je raseljeno s jasnom namjerom da se ne vrate i u tom smislu su poduzeti koraci i pri tome je međunarodna zajednica opetovano dovođena u zabludu”.

“Svaki je optuženi igrao aktivnu i značajnu ulogu u progonu srpskog stanovništva”, navode tužitelji koji smatraju da su dokazali da su trojica optuženih generala dijelila zajednički zločinački cilj i pridonijela njegovoj realizaciji.

Generali Ante Gotovina i Mladen Markač sudjelovali su u tome od začetaka, sudjelujući u planiranju i topničkim napadima na civile, a svoje su podređene koristili u počinjenju zločina tijekom i nakon Oluje.

General Ivan Čermak, iako se pridružio udruženom zločinačkom pothvatu nakon početka topničkih napada, odigrao je po tužiteljstvu središnju ulogu u olakšavanju činjenja kaznenih djela i ostvarenju zajedničkog cilja tog pothvata.

Tužitelji smatraju i da su dokazali da su sva trojica optuženih propustila osigurati poštivanje zakona i običaja ratovanja.

“Oni su u toj dužnosti zakazali i izdavali su zapovijedi koje su predstavljale kaznena djela a u nekim su slučajevima prikrivali zločinačko ponašanje kojeg su nedvojbeno bili svjesni”. “Sva trojica optuženih dobrovoljno su sudjelovala u zločinima koji su im stavljeni na teret pri čemu su Gotovina i Markač pokazali entuzijazam u provedbi udruženog zločinačkog pothvata”, navodi tužiteljstvo.

U podnesku se detaljno opisuje kako tužiteljstvo vidi ulogu drugih članova tzv. udruženog zločinačkog pothvata. Nakon predsjednika Franje Tuđmana i ministra obrane Gojka Šuška, tužiteljstvo na treće mjesto smješta tadašnjeg ministra unutarnjih poslova Ivana Jarnjaka, a na četvrto tadašnjeg ministra obnove Juru Radića.

Iako je u dodatku optužnice iz 2007. među nove članove udruženog zločinačkog pothvata bio uvršten i obavještajac Markica Rebić, njegovu ulogu tužiteljstvo u završnom podnesku ne spominje.