HKD Napredak u Zagrebu osniva Klub znanstvenika

U dvorani HKD Napredak u Zagrebu održana je konferencija za tisak povodom osnivanja Kluba znanstvenika HKD Napredak – Glavna podružnica Zagreb o čemu su tim povodom govorili predsjednik podružnice dr. Miran Martinac i član Uprave i voditelj Kluba dr. sc. Tomislav Dubravac.

U uvodnom izlaganju predsjednik podružnice dr. Miran Martinac ukratko je objasnio razloge za formiranje Kluba slijedećim riječima: “Poznata je činjenica kako je HKD Napredak, kroz svoju bogatu prošlost, oduvijek bilo okupljalište hrvatske inteligencije. U današnjim kriznim vremenima od ekonomskih, socijalnih, društvenih pa sve do korupcijske krize društva u cjelini kao i krize u općem moralnom smislu, nasušna je potreba za vraćanjem poljuljanog digniteta hrvatskome narodu i društvu u cjelini. Promicanje hrvatske kulture i vrijednosti hrvatskoga identiteta kako u Hrvatskoj, te posebice u BiH, temeljna je odrednica i zadaća svakoga od nas, posebice aktivnosti hrvatske inteligencije koja djeluje u sastavu HKD Napredak-Zagreb. Stoga se i nameće potreba za osnivanjem Kluba znanstvenika pri HKD Napredak-Zagreb. Novonastale društvene okolnosti te novo značenje u kontekstu globalističkih društvenih promjena, držeći se one misli ‘država je odveć mala da bi rješavala velike, a odveć velika da bi rješavala male probleme’, ključna je uloga nevladinih organizacija, posebice u tranzicijskom razdoblju, u očuvanju i učvršćivanju društvenog i političkog pluralizma kao temelja demokracije. Istraživanja pokazuju kako je civilni angažman preko nevladinih Udruga temelj povjerenja, uzajamnosti i solidarnosti kao bitnih obilježja modernih društava”.

Što bi bila zadaća Kluba te kako je zamišljeno njegovo djelovanje prisutnima je predstavio dr. sc. Tomislav Dubravac slijedećim riječima: “Zadaća je Kluba biti inicijator konstruktivnih rasprava o društvenoj i kulturnoj poziciji hrvatskoga naroda u cjelini. Također je došlo do promjena aktivnosti HKD Napredak danas, što ono predstavlja u novonastalim društvenim i političkim promjenama te što bi ono trebalo biti kako bi njegova funkcija bila istovjetna onoj koju je Napredak imao na početku 20-og stoljeća pa sve do dnevno aktualnih događanja u društvu.

Organiziranjem aktualnih ‘top’ tema (po principu ‘otvorenog’, naravno ne na dnevnoj razini) o društvenim promjenama u svijetu i kod nas, odnosa u hrvatskom društvu, odnosa sa položajem hrvata i hrvatskoga naroda u BiH, kriza moralnih vrijednosti, rak rane hrvatskoga društva: korupcije, zatim recesije, raznih ekoloških tema od sveprisutnijih aktualnosti vezanih za klimatske promjene, proizvodnje hrane, edukacija mladih o ulozi i važnosti ekoloških promišljanja i života u skladu s prirodom, pa sve do rubnog izrabljivanja prirodnih resursa pod motom: Gdje smo pogriješili?, Rastajemo li se mi to sami sa sobom? Ovo su samo neke od tema koje bi bile prezentirane u organizaciji članova Kluba znanstvenika HKD Napredak-Zagreb i to organizacijom znanstvenih skupova te raznih okruglih stolova tematskoga karaktera. Glede navedenog, svaki član Kluba bi bio zadužen dovoditi i pri tome sudjelovati u organizaciji, razne stručnjake iz pojedinih područja za teme iz svojega područja djelovanja”.

Predviđeno je da se tribine održavaju najmanje jednom mjesečno, a to ovisi o aktualnim događanjima u društvu. Održavanje tribina predviđeno je prvenstveno u prostorima Napretkovog kulturnog centra što bi dodatno reprezentiralo i osvježilo djelovanje Napretka u Zagrebu.Tribine bi organizirali i na njima sudjelovali članovi Kluba s temama iz svog “civilnog” djelokruga djelovanja te dovođenjem raznih eksperata u području svoga znanstvenog i stručnog okruženja.