Koridor Vc izbrisat će Šuškovo naselje u kojem žive Hrvati izbjegli iz Bosne

autocesta-2
Dok se u javnosti uvelike govori o spajanju hrvatskog sjevera i juga autocestom kroz Hercegovinu, čini se ipak da u BiH još nije definirana trasa tog koridora, koji bi, ako prođe prijedlog Federalnog ministarstva prometa, porušio prognaničko Šuškovo naselje nedaleko od Čapljine.

Ovo mjesto, izgrađeno i naseljeno sredinom devedesetih godina, nakon Daytonskog sporazuma, uglavnom prognanicima Hrvatima iz srednje Bosne i Konjica, našlo se tako na trasi jadransko-jonske autoceste, koja se račva na čvorištu Počitelj i preko kuća i okućnica nastavlja dalje prema moru.

Naime, Parlament Federacije BiH donio je odluku o utvrđivanju područja autoceste na Koridoru VC područjem posebnih obilježja za BiH, što je zahtijevalo i izradu prostornog plana na tim područjima od posebnog državnog interesa. I upravo tu nastaje problem za stanovnike Šuškova naselja, jer se trasa crtala proizvoljno bez ikakvih stručnih analiza, izrade idejnog projekta, studije utjecaja na okoliš i ostale popratne dokumentacije, bez uvažavanja stvarnog stanja na terenu, da tu živi više od tisuću stanovnika, koji su tu pronašli svoj drugi dom.

Naime, u odluci o provođenju Prostornog plana navedeno je kako prostorni obuhvat koridora iznosi 2000 metara umjesto dosadašnjih 500 metara, što bi primijenjeno u praksi značilo da naseljeno mjesto ne može postojati dva kilometra s obje strane autoceste. Tih 2000 metara bilo bi pod izravnom ingerencijom Federacije BiH, tako da općine ne bi imale nikakve ovlasti nad tim prostorom.

U općini Čapljina ističu da je riječ o nezakonitu radu aktualnog Federalnog ministarstva prostornog uređenja koji na ovakav način nastavlja svoju opasnu igru oko koridora VC. Smatraju da je cesta proizvoljno ucrtana bez obilaska terena jer da je itko od stručnih službi Ministarstva tamo došao, vidio bi da je tamo 220 kuća u kojima žive ljudi, te da područje ima sva obilježja naselja.

Općinsko vijeće Čapljina na nedavno održanoj sjednici ovakvu trasu koridora VC i prostornoplansku dokumentaciju proglasilo je neprihvatljivom za općinu Čapljina. [Slobodna Dalmacija]