Lagumdžija se skriva iza građanske politike

Profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i bivši predsjednik Hrvatskoga helsinškoga odbora dr. Žarko Puhovski usporedio je politiku predsjednika SDP-a Zlatka Lagumdžije s Staljinovom politikom.

Gostujući na Radiju Herceg-Bosne Puhovski je rako kako se ne može vući paralela između Miloševića i Lagumdžije jer srpski diktator svoju politiku nije skrivao.

“Za razliku od Miloševića nisam čuo da Lagmudžija svoju pravu poziciju jasno govori. On se skriva iz jednoga tipa programa koji se meni čini simpatičnim, građanskoga programa, ali nije mi simpatičan građanski program koji se igra s etničkim realitetom da bi sebe realizirao.

To me podsjeća na Staljinovu formulu da su komunisti po formi nacionalisti, a po sadržaju internacionalisti”, rekao je Puhovski.

Naglasio je kako bošnjački političari nisu svjesni značaja Sarajeva. “Kao što u bivšoj državi u Beogradu nisu bili svjesni značaja Beograda za Jugoslaviju i nisu shvaćali zašto se netko iz Ljubljane, Zagreba ili Prištine buni protiv pritiska koji osjećaju iz Beograda”, rekao je Puhovski.

Naglasio je kako je došlo do internacionalizacije hrvatskoga pitanja u BiH. Zauzeo se i za formiranje hrvatske federalne jedinice ukoliko će BiH ostati podijeljena na principu entiteta. “U tom slučaju to je jedino realno rješenje”, poručio je Puhovski. [Dnevnik.ba]