Mađarska preuzela predsjedanje Europskom unijom

Šestomjesečno predsjedanje Europskom unijom od danas preuzima Mađarska. Kao prioritete svog predsjedanja navela je poboljšanje europske ekonomije, odnosno gospodarski rast i nova radna mjesta. Nastojat će da Europa bude bliža građanima, da jača suradnja u području pravosuđa i unutrašnjih poslova, a i romsko pitanje bit će u fokusu njihova interesa.

Politika proširenja i europska dobrosusjedska politika nalaze se na četvrtom mjestu prioriteta. U tom smislu iz mađarskih diplomatskih krugova često je isticano da će 2011. godina biti godina kada će sve zemlje zapadnog Balkana biti korak bliže prema EU-u.

Mađarski premijer Viktor Orban početkom prosinca rekao je da je jedan od prioriteta mađarskog predsjedanja EU-om i dovršetak pregovora s Hrvatskom upozorivši da će druge zemlje zapadnog Balkana biti lišene europske perspektive ako se Zagreb ne bude mogao priključiti Uniji.

U sljedećih šest mjeseci Mađarska će izdvojiti 77 milijuna eura. [hrt]