Predstavnici UN-a i OESS-a: Okončati nekažnjavanje seksualnih zločina u BiH

Šef Misije OESS-a u Bosni i Hercegovini, veleposlanik Gary D. Robbins i Margot Wallström, specijalna predstavnica UN-a za borbu protiv seksualnog nasilja nad ženama i djecom u ratnim sukobima pozvali su danas na nastavak nastojanja da se istraže i procesuiraju ratni zločini silovanja kao i drugi oblici seksualnog nasilja počinjenog u Bosni i Hercegovini.

Oni su razgovarali nakon sastanka održanog dan prije Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama tokom kojeg su raspravljali o napretku BiH, preprekama i budućim planovima u vezi sa implementacijom Rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti UN-a koja se tiče žena i oružanih sukoba.

Robbins je izrazio duboku zabrinutost zbog posljedica zločina seksualnog nasilja počinjenih tokom sukoba u Bosni i Hercegovini. “Postoji nužna potreba za kažnjavanjem onih koji su odgovorni za ovakve zločine i okončanjem nekažnjavanja seksualnih zločina,” rekao je veleposlanik Robbins. “Pri procesuiranju ratnih zločina koji imaju obilježja seksualnog nasilja treba uzeti u obzir posebnu narav ovih djela time što će se, između ostalog, pružiti adekvatan tretman žrtavama-svjedokinjama tokom svjedočenja u sudskom postupku.”

“Nastavak pokretanja i okončanja sudskih postupaka mora biti hitan prioritet”, dodala je Wallstrom. Robbins je rekao kako Misija OSCE-a pruža podršku radu specijalne predstavnice Wallstrom na međunarodnom nivou koja se ogleda u upućivanju poziva Ujedinjenim narodima i državama članicama da u potpunosti implementiraju rezolucije 1325 i 1888 Vijeća sigurnosti UN-a o ženama, konfliktu i sigurnosti.

Osim toga, gospođa Wallstrom se danas obratila sudionicima stručnog okruglog stola na temu zaštite i prava žrtava–svjedokinja ratnih zločina počinjenih u BiH koji imaju obilježja seksualnog nasilja, koji su zajednički organizirali Misija OSCE-a u BiH i međunarodna humanitarna organizacija za prava žena “Medica Mondiale”.