SDA: Platformom su prihvaćeni hrvatski zahtjevi za ravnopravnošću

SDA, SDP, HSP i NS RB usuglasili su programsku platformu za formiranje vlasti u Federaciji BiH i zajednički nastup u institucijama BiH, priopćeno je iz SDA.

“Platforma tretira sva važnija pitanja i principe po kojima će se rješavati postojeći problemi u BiH (ubrzavanje puta ka EU i NATO-u, ustavna reforma uključivši i implementaciju presude Sejdić-Finci, ekonomski razvoj, državna i vojna imovina, popis stanovništva, ravnopravnost konstitutivnih naroda i ostalih na cijeloj teritoriji BiH itd.)”, stoji dalje u priopćenju.

Ističe se također da se platformom “osigurava institucionalna ravnopravnost svih konstitutivnih naroda Bošnjaka, Srba, Hrvata i ostalih na cijelom teritoriju BiH (indirektan izbor članova Predsjedništva BiH, odlučivanje u entitetskim vladama na istom principu kao u VM BiH, rotacija na čelnim pozicijama na nivou države, osigurana kvota za sve konstitutivne narode i ostale u općinskim vijećima, kantonalnim
skupštinama i Parlamentu BiH, zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih u organima vlasti, javnim ustanovama i javnim preduzećima na prostoru cijele BiH)”.

“Ovim su prihvaćeni zahtjevi hrvatskih političkih stranaka za institucionalnom ravnopravnosti hrvatskog naroda u BiH, te osigurava i ravnopravnost Bošnjaka, Srba i ostalih na cijeloj teritoriji BiH”, priopćava SDA, uz napomenu da platformom nije tretirano pitanje raspodjele pozicija u institucijama vlasti.

“Pozivamo i druge stranke, posebno one sa hrvatskim predznakom, da razmotre platformu i da zajedno usuglasimo konačan tekst, te da nakon toga dogovorimo konačnu implementaciju izbornih rezultata”, stoji na kraju priopćenja.