Titoizam je gušio, a kemalizam poticao poduzetnički duh

Tursku i BiH povezuje i slično iskustvo s totalitarnim režimima. Titoizam u BiH bio je po mnogo čemu sličan kemalizmu u Turskoj, ali se razlikovao u jednom, iznimno važnom segmentu. Za razliku od titoizma koji je iznjedrio model socijalističkog samoupravljanja i zasnivao se na planskoj ekonomiji i “društvenom vlasništvu nad proizvodnim sna-
gama”, turski kemalizam poticao je privatno poduzetništvo i razvoj liberalne ekonomije s minimalnim intervencijama centralne države. Zahvaljujući tome, Turska je danas moderno, poduzetničko društvo, za razliku od BiH čiji građani, sa zaostalim čipom titoizma u glavi, još uvijek očekuju da im država “riješi egzistenciju”.

Asim Metiljević u Slobodnoj Bosni