U BiH nema nikakva napretka u borbi protiv korupcije

“Podaci Transparency Internationala BiH i dalje pokazuju da je stanje sve gore kada je u pitanju razina korupcije u BiH, posebno kada govorimo o uloženim naporima u sprečavanju korupcije. Posljednji izvještaj koji je TIBiH objavio odnosio se na stupanj provođenja međunarodnih obaveza koje je BiH preuzela, a koje se odnose na rad Agencije za borbu protiv korupcije, provođenje strateških dokumenata, procesuiranje korupcije i oduzimanje nelegalno stečene imovine, financiranje političkih stranaka i sukob interesa, slobodu pristupa informacijama, te zaštitu onih koji prijavljuju korupciju. Nažalost, ne samo da je očigledno da nema nikakvog napretka u ispunjavanju obveza i reformi u ovim oblastima već se sistematski koče promjene i nastoji se unazaditi i ono što imamo. Najaktualniji primjer su insistiranja vladajućih stranaka da se mimo svih zakona i parlamentarnih procedura usvoje izmjene Zakona o sukobu interesa i Zakona o financiranju stranaka. Istraživanja kao što je Indeks percepcije korupcije svrstavaju BiH na samo dno ljestvice europskih zemalja, a čak i zemlje regije posljednjih godina napravile su određeni pomak.”

Emir Đikić, predsjedavajući Odbora direktora Transparency internationala BiH, u intervjuu Oslobođenju