U BiH nisu isključeni ni ratni sukobi

Pratite li situaciju u BiH i kakvom je ocjenjujete nakon ovih jesenjih izbora?

– Situacija u Bosni je vrlo loša. Pokušaji da se stvori jedna vrsta koherentnog upravnog tijela i u Federaciji i na razini cijele države, kao što vidite, ne uspijevaju. To govori o nizu problema koji su negativni ne samo za BiH nego za cijelu regiju. Ja više ne mogu isključiti čak i najbolnije događaje, koji…

Na koje događaje mislite?

– Pa mislim na otvorene sukobe…

Mislite na ratne sukobe?

– Pa da. Ali, naravno, samo pod uvjetima daljnjeg rastroja međunarodnog poretka. Ovako kako sada stvari stoje, to vjerojatno nije moguće, ali ne znamo što će biti za pet ili deset godina. Možda Evropska unija neće biti koherentna snaga. Možda SAD neće biti toliko zainteresirane za ovaj balkanski prostor, nego će interesi biti usmjereni negdje drugo. To je teško predvidjeti. Ali, u svakom slučaju, situacija je nezdrava, i stabilizacija Bosne i Hercegovine u ovom trenutku je najvažnija politička tema u cijeloj regiji, a to se ne događa.

Ivo Banac, historičar, u intervjuu “Dnevnom avazu