Unatoč protivljenju OHR-a, Skupština RS-a usvojila zakon o državnoj imovini

Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici u Banjoj Luci usvojila je, uz protivljenje bošnjačkih zastupnika, Zakon o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji RS-a i pod zabranom je raspolaganja. Novousvojenim zakonom predviđeno je da se ta imovina uknjiži na RS.

Entitetski ministar pravde Džerard Selman rekao je da je vlada RS-a predložila ovaj Zakon “s obzirom na to da je visoki predstavnik u prvoj polovini 2005. godine nametnuo tri zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom, a da povjerenstva za državnu imovinu do danas nisu uspjele usaglasiti stavove o podjeli imovine”. Naglasio je da je osnova zakona teritorijalno-funkcionalni princip, kao opći princip građanskog prava.

Bošnjački poslanici su tijekom raprave koja je prethodila izglasavanju upozoravali da zakon nije u skladu s Ustavom, da ne doprinosi rješenju problema imovine te da je suprotan stavovima Vijeća za provođenje mira o uvjetima i ciljevima potrebnim za transformiranje OHR-a u BiH.

Na taj stav Vijeća za provedbu mira upozoreno je i u priopćenju OHR-a, u kojemu, uz ostalo, stoji: “Vladajuća koalicija u RS-u je sigurno svjesna da je u veljači 2008. godine Upravni odbor Vijeća za provedbu mira utvrdio da je postizanje dogovora o pitanju državne imovine preduvjet za odluku o zatvaranju OHR-a. Ovaj uvjet nije promijenjen.”