Vlak Sarajevo-Ploče nije zaustavila Hrvatska, problem su europske direktive

Hrvatska nije donijela odluku da prometno izolira BiH, niti je ukinula međunarodni vlak, već je ponudila mogućnost prometovanja vlakova pod drugim financijskim uslovima koji su usklađeni sa europskim direktivama, ali su neprihvatljivi za BiH, rekao je Srni Damir Hadžić, ministar transporta i komunkacija BiH.

EU direktive, takozvani prvi paket, podrazumjeva restruktuisanje željeznica tj. razdvajanje infrastrukture i operacija s ciljem stvaranja ekonomski održivih sustava.

“Direktive EU nalažu otvaranje željezničkog transportnog tržišta, odnosno slobodan pristup infrastrukturi svim zainteresovanim operaterima i to pod jednakim uslovima za sve”, objašnjava Hadžić.

On je pojasnio da se pod infrastrukturom podrazumjevaju šine, regulacija i kontaktni vod, a posebno se naplaćuju lokomotiva, odnosno vuča, energija, čišćenje, čuvanje vlaka i slično u obrtnoj stanici, u zavisnosti od toga šta operater traži.

Hrvatske željeznice su, kaže Hadžić, u cijenu od 10 ili 20 eura uključile kompletnu uslugu. Ipak, veoma je teško ispuniti te troškove, koji su i do sada postojali, ali su dijeljeni solidarno.

“Nama u Ministarstvu transporta i komunikacija BiH od prvog dana je jasno šta su EU direktive i šta domaće željeznice treba da ispune da bi postale efikasnije, ali mi nemamo moć da ih natjeramo da to i učine“, naveo je Hadžić.

Naglasio je da je na svim međunarodnim vlakovima veoma mali broj putnika, tako da troškovi vlaka daleko premašuju prihode. Tako je godinama.

Govoreći o uvođenju linije na relaciji Sarajevo – Ploče – Sarajevo u vrijeme turističke sezone na kojoj bi prometovao novi niskopodni elektromotorni vlak, Hadžić je rekao da su “Željeznice Federacije BiH” ocijenile da bi uvođenje vlaka na toj relaciji imalo smisla.

“Imaju kupljeno novo vozno sredstvo i normalno je da žele pružiti sigurnu i kvalitetnu uslugu svojim građanima. Međutim, Hrvatske željeznice nemaju takav interes, mada ne zabranjuju uvođenje te linije. Pri donošenju odluke oni nisu gledali širi interes ni jedne države“, kaže Hadžić.

Razlog za takvo ponašanje, kaže, jest princip poslovanja, jer Hrvatske željeznice – Putnički promet posluju na dohodovnom principu. “Subvenciju mogu imati vlakovi koji vrše javnu funkciju – zadovoljavanje potreba širokih narodnih masa i to su najčešće lokalni ili regionalni vlakovi jedne zemlje. Ni jedna putnička linija u BiH nije isplativa bez subvencije”, ističe Hadžić.