Vlast blokira onaj tko ne uvažava izborni legitimitet

Vlast blokira onaj tko je pokušava uspostaviti na nemogućim premisama, ne poštujući duh Bosne i Hercegovine, ne uvažavajući izborni legitimitet jednog konstitutivnog naroda, ne uvažavajući već konzumirani sporazum o rotaciji predstavnika naroda na ključnim pozicijama u državi… Konačno za Bosnu i Hercegovinu je bolje da se blokira uspostava vlasti dok ovi principi budu zadovoljeni nego da imamo blokadu i vlasti i države još četiri godine, do čega bi mogla dovesti neprincipijelna koalicija

Božo Ljubić, prdsjednik HDZ-a 1990, u intervjuu “Večernjem listu”