Zastupnički dom usvojio prijedlog proračuna FBiH od 1,7 milijardi KM

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je danas Prijedlog proračuna za 2011. u iznosu od 1,699 milijardi KM i Prijedlog zakona o izvršenju proračuna. Za prijedlog proračuna glasala su 53 zastupnika, a ih 18 je bilo suzdržano.

Usvojen je i zaključak Kluba SDA kojim se zadužuje federalna Vlada da u roku od 90 dana podnese temeljit rebalans proračuna kojim će kvalitetnije biti riješena sva bitna pitanja vezana za proračun kao i finansijski planovi izvanproračunskih fondova za ovu godinu.

Proračun je za 164 milijuna KM manji od prošlogodišnjeg, a u odnosu na izvršenje prošlogodišnjeg proračuna manji je za 35 milijuna.

Zastupnički klub Saveza za bolju budućnost ocijenio je da je Prijedlog proračuna neprihvatljiv, jer nije razvojan i poiče nova zaduženja, te da je potrebno odmah krenuti u rebalans. Proračun sku kritizirale i vladajuće stranke, ističući da svi nedostaci moraju biti otklonjeni u što skorijem rebalansu.

O Proračunu bi se sutra trebao izjasniti Dom naroda parlamenta FBiH.