Čović, Ljubić, Dodik i Bosić usuglasili izjavu o sudjelovanju u vlasti

Predsjednici HDZ-a BiH, HDZ-a 1990, SNSD-a i SDS-a, Dragan Čović, Božo Ljubić, Milorad Dodik i Mladen Bosić, na današnjem sastanku u Mostaru usuglasili su Zajedničku izjavu i dogovor o principima sudjelovanja u vlasti u kojoj stoji:

“Pozivamo sve političke stranke zastupljene u Parlamentarnoj skupštini BiH da se na konstruktivan način uključe u razgovore o formiranju organa vlasti na razini BiH.

Stranke potpisnice smatraju da se prilikom konstituiranja organa vlasti na razini BiH moraju poštovati principi ravnopravnosti konstitutivnih naroda.

Neophodno je pri konstituiranju organa vlasti na razini BiH poštovati princip rotacije predstavnika konstitutivnih naroda na ključnim funkcijama.

Neophodno je osigurati da većinska izborna volja konstitutivnih naroda bude poštovana prilikom izbora organa na razini BiH.

Samo vlast formirana na ovim principima imati će osiguranu potporu i legitimitet u cijeloj BiH, te će imati priliku da se posveti rješavanju prioritetnih pitanja.

Stranke potpisnice smatraju da ubrzavanje europskih integracija predstavlja prioritetan zadatak, te u okviru toga primarni korak usklađivanje ustava sa odlukom Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u predmetu Sejdić-Finci, uz poštovanje principa jednakopravnosti konstitutivnih naroda, donošenje Zakona o popisu stanovništva na razini BiH i pronalaženje rješenja po pitanju državne pomoći čime bi se stekli uvjeti da BiH podnese aplikaciju za dobijanje statusa kandidata za prijem u EU.

Prioriteti u radu organa vlasti na razini BiH biti će i harmonizacija zakonodavstva u BiH sa europskim standardima i praksom u onom dijelu za koji su ove institucije nadležne.

Usklađivanje javne potrošnje na razini Bosne i Hercegovine sa realnim ekonomskim prilikama u Bosni i Hercegovini

Intenziviranje regionalne suradnje i potpisivanje međudržavnih ugovora o svim važnim pitanjima sa državama u regiji.
Drugim pitanjima od interesa za narode i građane, a koji spadaju u Ustavom definirane nadležnosti zajedničkih institucija na razini BiH.

Pozivamo sve ostale Parlamentarne stranke u BiH da daju puni doprinos rješavanju aktualne krize u formiranju vlasti i pokažu punu odgovornost za buduću suradnju u BiH na ravnopravnim osnovama.

Dogovor o principima sudjelovanja u vlasti

1. Stranke potpisnice se obvezuju da će u skladu sa principima usuglašenim u ovoj izjavi sudjelovati u konstituiranju Parlamentarne skupštine BiH , Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te drugih tijela vlasti na razini Bosne i Hercegovine u skladu sa izbornim legitimitetom unutar konstitutivnih naroda

2. Sve stranke potpisnice se slažu da će principi navedeni u ovoj izjavi biti osnova za njihovo djelovanje u vlastima u kojima sudjeluju

3. Stranke se obvezuju da će u skladu sa principima iz Zajedničke izjave podržati izbor rukovodstva oba doma Parlamentarne skupštine BiH , tajnika u tajništvu Parlamentarne skupštine BiH i izbor članova Vijeća ministara predloženih od strane potpisnica izjave u skladu sa dogovorenim rasporedom”