Zlatko Lagumdžija je najveća štetočina na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini

“Meni je neprijatno komentirati bilo čiji lični politički anganžman, ali kad me već pitaš: Zlatko Lagumdžija predstavlja, u trenutnoj konstelaciji snaga, veliku prepreku za konsolidaciju političke debate u Bosni i Hercegovini. Načinom na koji upravlja SDP-om, uništio je ne samo tu stranku već objektivno i socijaldemokratsku ideju u BiH, u koju sam vjerovao. Sticaj okolnosti je takav da bi njegovo povlačenje bilo više nego potrebno i poželjno. Jednostavno, čovjek koji ima višak ega a manjak ideja treba odstupiti. Neka se ljuti na mene tko god hoće, ali ću reći, najkonkretnije što mogu, ono što mislim: Zlatko Lagumdžija je najveća štetočina na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini.”

Zdravko Grebo, profesor na sarajevskom Pravnom fakultetu, u intervjuu magazinu Dani